02 בנובמבר 2020

עדכון לקוחות: מגמות בסיכוני הלבנת הון בתקופת הקורונה - פרסום הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

נגיף ה-COVID-19 ('קורונה') גרם לשינויים רבים סביב העולם, בין היתר גם בתחום הפיננסי. בראש שינויים אלו ניתן למצוא את האצת קצב המעבר לפעילות מרחוק, ובתוך כך גם את קיומם של סיכונים חדשים להלבנת הון ולפשיעה פיננסית.
לאחרונה, הוציאה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ('הרשות') מסמך שכותרתו "מגמות בסיכוני הלבנת הון בעידן הקורונה ודרכי התמודדות אפשריות" ('מסמך המגמות').
השותפים ארז הראל והילה שמעון, ביחד עם עו"ד יחיאל ציפורי, סוקרים במסגרת עדכון זה את עיקרי מסמך המגמות, תוך שימת דגש להשלכותיו על חובות הכרת הלקוח והדיווח הנובעות מחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 והצווים שהותקנו מכוחו.

להמשך קריאה

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור