07 באוגוסט 2017

גורניצקי מייצגים את בנק הפועלים בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון

גורניצקי מייצגים את בנק הפועלים בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, בבקשה לבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי (כב' השו' אלטוביה) אשר הורה לבנק לגלות בפני בעל מניות השוקל להגיש תביעה נגזרת נגד בכירי הבנק, מסמכים פנימיים בנוגע לאשראי קבוצת פישמן.

בית המשפט העליון קיבל את בקשת הערעור וביטל את החלטת בית המשפט המחוזי.

את בנק הפועלים ייצגו השותפים פנחס רובין וירון אלכאוי יחד עם שירין גבאי מצגר (עו"ד).

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור