08 בפברואר 2016

גורניצקי מייצגים את ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, בהנפקת אגרות חוב לציבור.

גורניצקי ייצגו את ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, מקבוצת שמלצר, בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של 100 מיליון ש"ח, בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה.

את ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ ייצגו שרון ורקר-שגיא (שותפה) ומיה דביר

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור