16 באוקטובר 2015

גורניצקי מייצגים את בנק הפועלים בעסקה למימון מקטעים בכביש חוצה ישראל.

ייצוג בנק הפועלים בע"מ בעסקת מימון עם חברת בניה איטלקית מובילה למימון ביניים של עבודות הקמה של פרוייקט BOT בקשר עם מקטעים 3 ו- 7 של כביש חוצה ישראל.

צוות משפטי: אלי אליה (שותף), דובי גרוס (שותף) ואריאל רואימי

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור