29 ביולי 2018

גורניצקי ייצגו את קבוצת עופר בעסקה, במסגרתה מכרה הקבוצה את זכויותיה במלון "יו קורל ביץ' קלאב אילת" לקבוצת פתאל, בתמורה לסך של 220,000,000 ש"ח.

גורניצקי ייצגו את קבוצת עופר בעסקה, במסגרתה מכרה הקבוצה את זכויותיה במלון "יו קורל ביץ' קלאב אילת" לקבוצת פתאל, בתמורה לסך של 220,000,000 ₪.

העסקה מותלית בתנאים (לרבות הצורך באישור הממונה על הגבלים עסקיים), ונחתמה לאחר מו"מ מורכב, שדרש, בין היתר, הסדרה של סיום ניהול המלון ע"י פתאל, מכירת סימני מסחר, הסדרת חוזי החכירה מול רמ"י והארכת תקופות החכירה, סוגיות של תכנון ובניה, סוגיות פרצלציה ורישום, חלוקת אחריות, התשלומים בין הצדדים וכיו"ב.

הקבוצה יוצגה ע"י השותפים שלמה כהן ושירי שני, יחד עם עוה"ד נופר ארד.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור