23 במאי 2016

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ במהלך של החלפת אגרות חוב בהיקף כולל של כ- 1.85 מיליארד ש"ח.

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת הנדל"ן המובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, במהלך של החלפת שתי סדרות אגרות חוב סחירות של חברת הבת של מליסרון, בריטיש ישראל, בשתי סדרות אגרות חוב חדשות סחירות של מליסרון, בהיקף של כ-1.85 מיליארד ש"ח. החלפת אגרות החוב תתבצע בדרך של הסדר באישור בית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות, ועם השלמתה תחדל בריטיש ישראל להיות "תאגיד מדווח", כמשמעותו בחוק ניירות ערך.

את מליסרון בע"מ ייצגו עוה"ד שרון ורקר-שגיא (שותפה), ענבל זכאי-חורב, אורי הלר, מיכאל גופר (תאגידים וניירות ערך), ונועם רונן (שותף, ליטיגציה).

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור