10 ביולי 2018

גורניצקי ייצגו את חברת דן קפיטל תשתיות והשקעות פיננסיות בע"מ בעסקה לרכישת זכויותיה של קבוצת אלקטרה במתקן לטיהור שפכים בנתניה בתמורה לסך של למעלה מ-100 מיליון ש"ח.

גורניצקי ייצגו את חברת דן קפיטל תשתיות והשקעות פיננסיות בע"מ בעסקה לרכישת זכויותיה של קבוצת אלקטרה במתקן לטיהור שפכים בנתניה בתמורה לסך של למעלה מ-100 מיליון ש"ח.

גורניצקי ייצגו את חברת דן קפיטל תשתיות והשקעות פיננסיות בע"מ (אשר הינה חברת בת של דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ) בעסקה לרכישת זכויותיה של קבוצת אלקטרה במתקן לטיהור שפכים בנתניה בתמורה לסך של למעלה מ-100 מיליון ש"ח.
במסגרת העסקה התקשרו הצדדים גם בהסכם לתפעול ותחזוקה של המתקן, לפיו תמשיך אלקטרה לשמש, עבור דן, כקבלן התפעול של המתקן.

דן קפיטל יוצגה ע"י כפיר ידגר (שותף מנהל), יפתח פרבר (שותף), יחד עם עוה"ד עמית לוי ותומר בסון.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור