12 במאי 2019

גורניצקי ייצגו את אי די בי חברה לפתוח במהלך למכירת מניות כלל ביטוח.

גורניצקי ייצגו את אי די בי חברה לפתוח בע"מ במהלך למכירת עד 18% ממניות כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, הנסחרת בבורסה בתל אביב (CLIS), במסגרת שלוש עסקאות נפרדות, בשווי כולל של כ-500 מיליון ש"ח.

העסקאות כוללות, בין היתר, מכירת מניות כלל החזקות המוחזקות בנאמנות לטובת אי די בי, סגירת "עסקאות החלף" שביצעה אי די בי עם גורמים מממנים ביחס למניות כלל החזקות והענקת אופציות לרכישת מניות כלל החזקות.

המהלך המורכב התאפשר תוך זמן קצר בעקבות קבלת אישור ראש רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ולאחר דחיית בקשה לצו ביניים במסגרת עתירה שהוגשה על ידי מחזיקי אג"ח לעצירת חלק מהרכישות, אשר גם אותן ליווה משרדנו.

אי די בי חברה לפתוח בע"מ יוצגה ע"י: ראש הפירמה, פנחס רובין יחד עם השותפים כפיר ידגר (שותף מנהל) ואורי הלר ועוה"ד שירין גבאי-מצגר וענבר בוינג'ו.

להמשך קריאה באתר כלכליסט

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור