18 באוקטובר 2020

פורסם תזכיר חוק להרחבת אפשרויות המימון של תאגידי אשראי חוץ-בנקאי.

פורסם תזכיר חוק להרחבת אפשרויות המימון של תאגידי אשראי חוץ-בנקאי.

השותפים אלית אלקון ואלון פלד בעדכון לקוחות אודות תזכיר החוק המרחיב את אפשרויות המימון של תאגידי אשראי חוץ-בנקאי. התזכיר פתוח להערות מהציבור עד ליום 23 באוקטובר 2020.

לקריאה לחצו כאן

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור