21 בפברואר 2021

משרדנו ייצג את חברת Curatio.dl, מבית FBF IP Group  במו"מ מול אוניברסיטת הרווארד בתחום הטכנולוגיה הרפואית.

משרדנו ייצג את חברת Curatio.dl, מביתFBF IP Group במו"מ מול אוניברסיטת הרווארד האמריקאית בהסכם לקבלת רישיונות גלובליים בטכנולוגיה מוגנת בפטנטים של הרווארד בתחום הטכנולוגיה הרפואית. העסקה המורכבת כללה, בנוסף להסכם הרישיון בפטנטים, גם הסכם הקצאת מניות להרווארד.
החברה יוצגה ע"י השותפים דניאל מרכוס וזיו רוטנברג יחד עם עוה"ד יעל היימן.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור