23 באוגוסט 2020

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ בהנפקת אגרות חוב מובטחות בשעבוד בהיקף של 428 מיליון ש"ח

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת נדל"ן מובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, בהנפקת סדרה חדשה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בהיקף של 428 מיליון ש"ח, כאשר החברה הגדילה את היקף הגיוס לאחר שנרשמו ביקושים גבוהים בסך של מעל מיליארד ש"ח. אגרות החוב הובטחו בשעבודים מדרגה שנייה על "מתחם הקריון" שבבעלותה של מליסרון.

את מליסרון ייצגו השותפה שרון ורקר-שגיא ביחד עם עוה"ד שרון שטראוס.

ייצוג בהיבטי הנדל"ן: השותף איתי איצקוביץ ביחד עם עוה"ד נופר ארד.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור