13 ביוני 2018

גורניצקי ייצגו את אסם השקעות בע"מ בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגדה.

גורניצקי ייצגו את אסם השקעות בע"מ בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגדה בטענות להטעיה והפרת הוראות התקינה, בכל הנוגע לסימון מוצרי הקטשופ כמכילים "רכיבים טבעיים בלבד" בעוד המוצרים מכילים סוכר, אשר לטענת המבקש אינו רכיב טבעי.

הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר עמדה על סך של 1.7 מיליארד ₪, נדחתה על ידי כב' הש' קינר אשר קיבל את טענות אסם כי התקינה מבחינה בין סימון מוצר כטבעי לסימון רכיב כטבעי, וכי סוכר עונה על דרישות התקינה ביחס לסימונו כ"רכיב טבעי".

החברה יוצגה ע"י השותף נועם רונן ועוה"ד שירין גבאי מצגר.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור