חדשות

10 באפריל 2018

גורניצקי ייצגו את חברת .Broadridge Financial Solutions, Inc ברכישת חברת ActivePath.

משרדנו ייצג את חברת (Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE: br, חברת פינטק גלובלית מובילה, ברכישת חברת ActivePath הישראלית המייצרת תוכנה לניהול חשבוניות והצהרות אלקטרוניות. זוהי רכישתה הראשונה של חברת Broadridge בישראל.
החברה יוצגה ע"י השותפים חיים פרידלנד ויוני ראף, יחד עם עוה"ד לליב אמיתי ואורי שינקמן.
29 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו את קבוצת שילב במכירת מניותיה לרונן אלעד.

גורניצקי ייצגו את קבוצת שילב במכירת מניותיה בשילב לרונן אלעד. שילב הינה רשת מוצרי התינוקות והילדים הגדולה בישראל.

קבוצת שילב יוצגה ע"י השותפים חיים פרידלנד ועידן בקי, יחד עם עוה"ד יואב מר ואיתן מור.


25 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו בהצלחה את רכבת ישראל בערעור בבית המשפט העליון שהוגש על פסק דין שאישר תובענה כייצוגית וקיבל אותה לגופה, שעניינה באחריותה של הרכבת כמחזיקת מקום ציבורי על פי החוק למניעת עישון.

גורניצקי ייצגו בהצלחה את רכבת ישראל בדיון בערעור בבית המשפט העליון שהוגש על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, שאישר בקשה לאישור תובענה כייצוגית וגם דן וקיבל את התובענה הייצוגית לגופה, שעניינה היה במידת אחריותה של הרכבת כמחזיקת מקום ציבורי על פי החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים. בתום שמיעת טיעונים בעל פה בפני הרכב בית המשפט העליון בראשות כב' השופט עמית, המליץ ההרכב שפסק הדין יבוטל על הקביעות שנקבעו בו ביחס לאחריות הרכבת, תאומץ פרשנותה של הרכבת ביחס להיקף החובות שמוטלים עליה לנקוט באמצעים סבירים למניעת העישון ברציפי הרכבת מכאן ולהבא, והפיצוי לציבור באמצעות קרן התובענות הייצוגיות כמו גם שכר הטרחה שנפסקו בבית המשפט המחוזי, בהיקף של כ- 7 מיליון ₪, יופחתו בשליש.

רכבת ישראל יוצגה ע"י השותף נועם רונן ועוה"ד דניאל בר לב.
18 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו בהצלחה את חברת איתנית מוצרי בניה בע"מ בדיון בפני הרכב בית המשפט העליון בעניין דרישה לתשלום היטלי פיתוח וסלילה בהיקף של כ- 18 מיליון ₪.

גורניצקי ייצגו בהצלחה את חברת איתנית מוצרי בניה בע"מ בדיון בפני הרכב בית המשפט העליון בראשות הנשיאה א' חיות בעניין דרישה לתשלום היטלי פיתוח וסלילה בהיקף של כ- 18 מיליון ₪ שנשלחה לה על ידי עירית נהריה. בית המשפט העליון אישר את פסק הדין כאשר קיבל עתירה מנהלית שהוגשה על ידי משרדנו וביטל את הדרישות במלואן תוך אימוץ הפרשנות שהציגה איתנית לחוק הרלבנטי ביחס לשאלה מהו נכס 'גובל'. 
החברה יוצגה ע"י נועם רונן (שותף) ושרית נעמן שאג (עו"ד בכירה).
 
7 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו את מנורה מבטחים בגיוס הון רובד 2 בסך של כ-253 מיליון ₪.

גורניצקי ייצגו את מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ מקבוצת מנורה מבטחים, בהנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים, בהיקף כולל של כ-253 מיליון ש''ח שתמורתם הוכרה כהון רובד 2 של מנורה ביטוח בהתאם לאישור של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.


החברה יוצגה על ידי שרון ורקר-שגיא (שותפה) ושרון זיתוני (עו"ד).

1 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו את פתאל החזקות (1998) בע"מ בהנפקה ראשונה של מניותיה (IPO) לצד רישום אגרות החוב של החברה למסחר בבורסה לני"ע בת"א. 

גורניצקי ייצגו את פתאל החזקות (1998) בע"מ בהנפקה ראשונה של מניותיה (IPO) לצד רישום אגרות החוב של החברה למסחר בבורסה לני"ע בת"א. במסגרת ההנפקה, פתאל הנפיקה כ- 10% ממניותיה וגייסה כחצי מיליארד ש״ח לפי שווי חברה של כ- 4.4 מיליארד ש"ח "אחרי הכסף".

החברה יוצגה ע"י השותף יאיר שילוני יחד עם עוה"ד איתמר בן יהודה ונטע-לי אביב.
15 בפברואר 2018

גורניצקי ייצגו את הפניקס חברה לביטוח בע"מ בבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגדה. 

גורניצק ייצגו את הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגדה, בטענה שהפניקס, המציעה לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל בהתאם למספר ימי הנסיעה המלאים (מחצות ועד חצות) ולא בהתאם לשעות היממה בהן שהה המבוטח בחו"ל בפועל, הפרה את הוראות חוק חוזה ביטוח וחוק החוזים האחידים ומכרה פוליסת ביטוח שאין אחריה כל סיכון. לאחר דיון קדם משפט בו עמד המותב על הקשיים בבקשת האישור, המבקשים הסתלקו מההליך ללא צו הוצאות.

 

החברה יוצגה ע"י השותף נועם רונן ועוה"ד דניאל בר לב.
11 בפברואר 2018

גורניצקי ייצגו את קבוצת לוזון בתביעה שהגישה להצהיר כי שעבוד מניות חברת דורי אנרגיה שבבעלותה, כבטוחה לגיוס אג"ח בסך של כ-180 מיליון ₪. 

גורניצקי ייצגו את קבוצת לוזון בתביעה שהגישה להצהיר כי שעבוד מניות חברת דורי אנרגיה (בעלת מניות בתחנת הכוח "דוראד") שבבעלותה, כבטוחה לגיוס אג"ח בסך של כ-180 מיליון ₪, אינו מפעיל את זכות הסירוב הראשון הקבועה בהסכם בעלי המניות של תחנת הכוח. בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה במלואה, וכן נפסקו הוצאות גבוהות במיוחד לזכות החברה.
על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגש ערעור לבית המשפט העליון על ידי חברת אדלקום בע"מ (בעלת מניות בתחנת הכוח "דוראד"). לאחר דיון בבית המשפט העליון, הערעור נדחה במלואו.


הקבוצה יוצגה ע"י אלי כהן (שותף) יחד עם עוה"ד דניאל לסרי ואלכס פלדשר.
8 בפברואר 2018

גורניצקי ייצגו את רשת מלונות רימונים בעסקת שכירות בסך כולל של למעלה מ-50 מיליון ₪.

גורניצקי ייצגו את רשת מלונות רימונים בעסקת שכירות בסך כולל של למעלה מ-50 מיליון ₪, במסגרתה רימונים תנהל ותפעיל את מלון קדמא, המוקם בימים אלו בסמוך לקיבוץ שדה בוקר. במסגרת העסקה, תעמיד רשת מלונות רימונים לבעלים, נאות בוקר בע"מ (המוחזקת על ידי יזמים פרטיים וקיבוץ שדה בוקר), הלוואה בסך של 10 מיליון ₪.

המלון עתיד להיפתח לקהל הרחב לקראת סוף שנת 2018 ויכלול כ-140 חדרים וסוויטות.

 

הרשת יוצגה ע"י השותפים כפיר ידגר ויפתח פרבר, יחד עם עוה"ד דפנה צדקיהו.

 

 

31 בינואר 2018

גורניצקי ייצגו את חברת IPM באר טוביה בע"מ בכל שלבי הייזום וכן בתהליך הסגירה הפיננסית להקמת תחנת כוח קונבנציונלית בגודל 450 מגה וואט.

גורניצקי ייצגו את חברת IPM באר טוביה בע"מ בכל שלבי הייזום וכן בתהליך הסגירה הפיננסית להקמת תחנת כוח קונבנציונלית בגודל 450 מגה וואט. היבטי הייזום כללו ייעוץ רגולטורי מורכב, מו"מ מול ספקית הציוד וקבלן ההקמה וההפעלה של תחנת הכח Siemens AG וספקיות הגז תמר ולוויתן. המו"מ על הסכמי המימון נעשה מול Deutsche Bank ובנק הפועלים בהיקף של כ- 2,000,000,000 ש"ח ונתמך בערבויות של Euler Hermes מבטחת סיכוני האשראי לסחר חוץ מטעם ממשלת גרמניה.

החברה יוצגה ע"י השותפים ג'ק סמית ודובי גרוס, יחד עם עוה"ד עמית לוי, יעל קלינמן ואביגיל לבטון.

23 בינואר 2018

גורניצקי ייצגו את החתמים בראשות Jefferies ו-Cowen and Company בהנפקת המשך של חברת UroGen Pharma.

גורניצקי ייצגו את החתמים בראשות Jefferies ו- Cowen and Company בהנפקת המשך של חברת UroGen Pharma בהיקף של 69 מיליון דולר בנאסד"ק. 
UroGen Pharma הנה חברת ביופארמה המצויה בשלב ניסוי קליני, המפתחת טיפולים מתקדמים ללא צורך בניתוח בכדי לתת מענה לצרכים שלא נענו בתחום האורולוגיה, בדגש על אורו-אונוקולוגיה. 
Jefferies ו-Cowen and Company שימשו כחתמים מובילים בהנפקה. Oppenheimer and Co., Ladenburg Thalmann ו-National Securities Corporation שימשו כחתמים משניים בהנפקה.

החתמים יוצגו על ידי השותפים חיים פרידלנד וארי פריד.

15 בינואר 2018

גורניצקי מייצגים את הפניקס חברה לביטוח בע"מ בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה כנגדה.

גורניצקי ייצגו את הפניקס חברה לביטוח בע"מ בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה כנגדה, במסגרתה נטען, בתמצית, כי מתבצעת גבייה ביתר של דמי הביטוח המקיף שכן שווי הרכב המחושב בעת עריכת הביטוח גבוה משוויו בפועל.
 
בית המשפט דחה את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, וקיבל את טענות הפניקס, לפיהן, בין היתר, הוראות המפקחת על הביטוח קובעות שאין חובה שדמי הביטוח יושפעו מהמשתנים המיוחדים של הרכב בעוד שניתן שאותם משתנים מיוחדים ישפיעו על תגמולי הביטוח, בכפוף לגילוי למבוטח. בנוסף, גם הטענות לגבי אופן חישוב דמי הביטוח, אופן חישוב תגמולי הביטוח, עיקרון פיזור הנזק ולגבי עלות חישוב ערך מדויק של כל רכב בעת עריכת הפוליסה - התקבלו.
 
את הפניקס ייצגו נועם רונן (שותף) ונמרוד סביל (עו"ד).
31 בדצמבר 2017

גורניצקי מייצגים את פריוריטי סופטוור ברכישת הזכויות בחברות העוסקות בפיתוח, יישום ושיווק תוכנות ERP.

גורניצקי ייצגו את פריוריטי סופטוור, חברת בת של קרן פורטיסימו, ברכישת מלוא הזכויות בחברת Acclivity LLC ושלוש חברות LLC קשורות נוספות מארה"ב העוסקות בפיתוח, יישום ושיווק תוכנות ERP לחברות קטנות ובינוניות בארה"ב וברחבי העולם. זוהי הרכישה הרביעית שמבצעת פריוריטי באמצעות משרד גורניצקי בתקופה האחרונה.

את פריוריטי ייצגו חיים פרידלנד (שותף), שגית עמית אבן (עו"ד בכירה) וניר קנול (עו"ד).
21 בדצמבר 2017

גורניצקי מייצגים את GEOC, קרן השקעות סינית, בסבב גיוס הון בסדרה ב', בהיקף של 5 מיליון דולר.

גורניצקי ייצגו את Shanghai GEOC Hengtong Investment Limited Partnership, קרן השקעות סינית ושותפותיה, בסבב גיוס הון בסדרה ב' של חברת ווקטוריוס טכנולוגיות רפואיות בע"מ, בהיקף של 5 מיליון דולר. קרן ההשקעות הסינית וברודוויו ונצ'רס היו המשקיעות המובילות.
 
ווקטוריוס טכנולוגיות רפואיות בע"מ מפתחת שתל זעיר ללב, אשר יחד עם מערכת ניטור ביתית נוחה לשימוש, מספק מידע רפואי נגיש ויומיומי. מערכת הניטור משפרת את איכות החיים אצל חולי אי ספיקת לב כרונית (CHF) על ידי כך שהיא מספקת מדד פיזיולוגי מוקדם ומדוייק לגבי אי ספיקה לבבית. טכנולוגיה זו מאפשרת למטופלים לקבל טיפול מותאם אישית לאורך זמן ולרופאים להציל חיים ולחסוך בעלויות הטיפול.
 
את קרן ההשקעות ייצגו תימור בלן (שותף) ועוה"ד אבי מיר, אורי שיינקמן, אולג אומלי ושרון ריינגוירץ.
14 בדצמבר 2017

גורניצקי מייצגים את קבוצת פתאל בהסכם לרכישת 36 בתי מלון באנגליה, סקוטלנד ואירלנד.

גורניצקי ייצגו את קבוצת פתאל בעסקה משותפת עם שותף שוודי המפעיל כ- 120 מלונות בצפון אירופה, לרכישת זכויות הניהול וההשכרה של 36 מלונות ברשתJurys Inn באנגליה, סקוטלנד ואירלנד לתקופה של כ- 25 שנה. תמורת העסקה הכוללת שווה לסך של כ- 800 מיליון ליש"ט, כשחלקה של פתאל עומד על כ- 120 מיליון ליש"ט.
זוהי עסקת רכישת המלונות הגדולה ביותר שנעשתה עד כה על ידי חברה ישראלית באירופה, והיא כוללת מערכת הסכמים מורכבת, רב שלבית, לרבות הסכמי מימון (עם מממנים בינ"ל וישראלים), הסכמי ניהול ושכירות והסכם מסגרת עם השותף לביצוע שינוי מבנה כולל במבנה חברות המלונות הנרכשים לקבלת מבנה וחלוקה רצויים של הפורטפוליו.

החברות יוצגו על ידי השותפים ג'ק סמית ואורי יצחק, יחד עם עוה"ד יעל קלינמן וסם ברקוביץ.
21 בנובמבר 2017

גורניצקי מייצגים את פייפר ג'פריי בהנפקת המשך לציבור של חברת וסקולר ביוג'ניקס בע"מ.

גורניצקי ייצגו את החתמים Piper Jaffray בהנפקת המשך לציבור של חברת וסקולר ביוג'ניקס בע"מ (הפועלת בשם VBL Therapeutics), בהיקף של 18.75 מיליון דולר בנאסד"ק. 
VBL Therapeutics היא חברת תרופות בשלב הקליני המתמקדת במחקר ופיתוח ומסחור של טיפולים בתחום הסרטן.
את החתמים ייצגו השותפים חיים פרידלנד וארי פריד.
2 בנובמבר 2017

גורניצקי מייצגים את חברת מאי א.ב. נדל"ן וחברות מקבוצת מגדל בהליך משפטי כנגד חברת חשמל.

גורניצקי ייצגו את חברת מאי א.ב. נדל"ן וחברות מקבוצת מגדל בהליך משפטי (בקשות לסעד זמני ותביעה כספית בשווי של מיליוני שקלים) המתנהל בבית המשפט המחוזי (מרכז) כנגד חברת חשמל. 

במסגרת הליכים אלה התבקש בית המשפט להורות לחברת החשמל לחבר את בניין המשרדים שבבעלות התובעות לחשמל (עפ"י חיוביה החוזיים והאחרים של חברת החשמל) וכן ליתן צו עשה קבוע כנגד חברת החשמל ולחייבה בפיצוי התובעות בגין נזקיהן הכספיים והאחרים (בשווי של מיליוני שקלים) שנגרמו להן עקב אי חיבור הבניין לחשמל ומחדליה של חברת החשמל.

את החברות ייצגו אורלי טננבאום (שותפה) ונמרוד סביל (עו"ד).
29 באוקטובר 2017

גורניצקי מייצגים את ספיר ד.ן קמעונאות בע"מ בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד מספר רשתות שיווק.

גורניצקי ייצגו את ספיר ד.ן בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגדה (וכן כנגד שופרסל, רמי לוי וקו-אופ), במסגרתה נטען כי המשיבות הפרו את הוראות הדין כאשר הובילו משלוחים ללקוחותיהם שלא באמצעות רכבים הכוללים אמצעי קירור.
לאחר קבלת עמדת משרד הבריאות, הסכימו הצדדים כי בית המשפט יכריע קודם בשאלה המשפטית - האם לפי הדינים שהוצגו במסגרת בקשת האישור חלה חובה להוביל משלוחים באמצעות משאיות קירור. 
 
בית המשפט קיבל את עמדת המשיבות, וקבע כי הדינים אליהם הפנתה בקשת האישור אינם רלוונטיים שכן הם עוסקים במערך ההובלה עד לסניף הקמעונאי ולא בהובלת משלוח מהקמעונאי לצרכן. 
עוד התקבלה עמדתנו, כי גם משרד הבריאות הודה שאין כיום דינים המסדירים הובלת מוצרים מהקמעונאי לצרכן ולכן המשרד עובד על הסדרת הנושא.
 
לפיכך, נקבע כי אין חובה בדין, החלה על קמעונאים ועל המשיבות בפרט, להוביל משלוחים לצרכנים באמצעות משאיות קירור.

את ספיר ד.ן ייצגו נועם רונן (שותף) ונמרוד סביל (עו"ד).
24 באוקטובר 2017

גורניצקי מייצגים קרן השקעות סינית בסבב גיוס הון של כ- 16 מיליון דולר. 

גורניצקי ייצגו את קרן ההשקעות הסינית, Shanghai GEOC Hengtong Investment Limited Partnership, ואת שותפותיה, בהן Fortune China Limited, בסבב גיוס הון של כ- 16 מיליון דולר, בחברת S.D. Sight Diagnostics Ltd..

 

חברת S.D. Sight Diagnostics Ltd., מתמחה ביישום ראייה ממוחשבת מתקדמת וטכנולוגית למידה חישובית בתחום אבחון הדם.

 

את קרן ההשקעות ייצגו השותף תימור בלן, יחד עם עוה"ד אבי מיר ושרון ריינגוירץ.

1 באוקטובר 2017

גורניצקי ייצגו את החתמים בהובלת Cowen and Company ו- Wells Fargo, בהנפקת המשך של חברת MediWound Ltd.

גורניצקי ייצגו את החתמים בהובלת Cowen & Company ו- Wells Fargo, בהנפקת המשך של חברת MediWound של מניות בנאסדא"ק, בהיקף של 25 מיליון דולר.


MediWound הנה חברה העוסקת בפיתוח, ייצור ומסחור של תרופות חדשות המבוססות על טכנולוגיית האנזים הפרוטאוליטי הייחודית שלה, המשמשת לריפוי כוויות, פצעים כרוניים, חיבור רקמות לקוי ופצעים קשים אחרים.

 

החתמים יוצגו על ידי השותפים חיים פרידלנד וארי פריד, יחד עם עו"ד בכירה שגית עמית אבן, ועוה"ד דניאל סקאלד ודניאלה סגל.

 
12 בספטמבר 2017

 גורניצקי מייצגים את בנק הפועלים בתובענה ייצוגית בקשר עם דוחות כספיים שפורסמו על ידו.

גורניצקי ייצגו את בנק הפועלים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד הבנק ונגד נושאי משרה במסגרתה נטען כי המשיבים הפרו את הדין כאשר נמנעו מלפרסם כי בדוחות הרבעוניים של הבנק הופרשו סכומים בגין החקירה המתנהלת נגד הבנק בארה"ב וכן לא גילו את שיעורן של הפרשות אלה, על אף שמדובר במידע מהותי אותו הבנק היה מחויב לחשוף ואי גילויו מהווה הטעיה. בשבוע שעבר ניתן פסק דינה של כב' השופטת רות רונן אשר דחה את הבקשה. 

את בנק הפועלים ייצגו פנחס רובין (ראש המשרד), ירון אלכאוי (שותף) ועו"ד שירין גבאי מצגר.
10 בספטמבר 2017

משרד גורניצקי גאה בראש הפירמה אשר דורג ברשימת 100 המשפיעים של TheMarker.

משרד גורניצקי גאה בראש הפירמה, עו"ד פנחס רובין, אשר דורג במקום ה- 64 ברשימת 100 המשפיעים של The Marker. לקריאה נוספת לחצו כאן.

31 באוגוסט 2017

גורניצקי מייצגים את בזק בבקשה לדיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון.

גורניצקי ייצגו את בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, בבקשה להורות על קיומו של דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון, בקשר עם דחיית בקשות לאשר הגשת תביעה נגזרת בשמה של חברת בזק, ביחס להפחתת הון וחלוקות דיבידנדים שביצעה החברה.
בהחלטתה של הנשיאה נאור (המהווה גלגולו השלישי של התיק, לאחר דחיית בקשות האישור בבית המשפט המחוזי ודחיית הערעורים אשר הוגשו בבית המשפט העליון פה אחד), נדחתה כאמור בקשתו של המבקש להורות על קיומו של דיון נוסף בהליך, תוך דחיית טענות המבקש וקביעתה של הנשיאה נאור כי הבקשה אינה נמנית על אותם מקרים נדירים המצדיקים קיומו של דיון נוסף.

בזק יוצגה על ידי פנחס רובין (ראש משרד גורניצקי), ליאור פורת (שותף מנהל), אסף אבטובי (שותף) ואהוד כצנלסון (עו"ד).

20 באוגוסט 2017

גורניצקי מייצגים את בעלי השליטה ב"פלטפורמה תקשורת שיווקית" בתביעה שהוגשה נגדם בטענה לקיפוח המיעוט.

משרדנו ייצג את בעלי השליטה בחברת "פלטפורמה תקשורת שיווקית בע"מ" בתביעה שהוגשה כנגדם בטענה לקיפוח המיעוט. בסופו של ההליך (שהתנהל כמעט שש שנים) נדחתה התביעה במלואה (בחריג טכני אחד) ונפסקו לתובעים הוצאות משמעותיות. בשונה מתביעות קיפוח רבות, בית המשפט לא ראה לנכון להורות על "הפרדת כוחות" בין בעלי המניות בחברה, על אף משבר האמון הברור בין בעלי המניות בחברה, הגם שהמחלוקות בין בעלי המניות הסתעפו להליכים משפטיים נוספים, חרף אי-חלוקת דיבידנדים מקופת החברה ואף על פי שהתגלעו מחלוקות עקרוניות באשר לזהות הדירקטור שימונה מקרב בעלי מניות המיעוט. תחת זאת הסתפק בית המשפט בדחיית התביעה - ותו לא. 


את החברה ייצגו כפיר ידגר (שותף מנהל) ועוה"ד אהוד כצנלסון וענבל רונאל.
13 באוגוסט 2017

גורניצקי מייצגים את קרן ההשקעות פורטיסימו ברכישת חברת Tuttnauer.

גורניצקי ייצגו את קרן ההשקעות פורטיסימו ברכישת חברת Tuttnauer, העוסקת בייצור ואספקה של מכשירי עיקור מסוגים שונים לצרכים רפואיים.

3 באוגוסט 2017

גורניצקי מייצגים את החתמים, בהובלת קנטור פיצג'רלד, בהנפקת המשך לציבור של קמהדע בע"מ בנאסד"ק.

גורניצקי ייצגו את החתמים, בהובלת קנטור פיצג'רלד, בהנפקת המשך לציבור של קמהדע בע"מ בנאסד"ק בהיקף של 15 מיליון דולר. קמהדע הנה חברה המתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של תרופות באמצעות טכנולוגיה לטיהור והפרדת חלבונים ומתמקדת בתרופות יתום. מניות החברה נסחרות הן בנאסד"ק והן בבורסה לניירות ערך בת"א.

את החברה ייצגו השותפים חיים פרידלנד וארי פריד, יחד עם עוה"ד יואב מר, דניאל סקאלד ושרון שטראוס.
31 ביולי 2017

גורניצקי מייצגים את חברת ונוס קונספט בסבב גיוס בסך 37.5 מיליון דולר

גורניצקי ייצגו את חברת ונוס קונספט בע"מ בסבב גיוס בו גייסה החברה סך של 37.5 מיליון דולר משלוש קרנות השקעה.

את החברה ייצגו השותף שלמה לנדרס (ראש תחום טכנולוגיה (במשותף)) ועוה"ד עודד אוני ואולג אומלי.
25 ביולי 2017

גורניצקי מייצגים את ההתאחדות לכדורגל בבקשה לתביעה נגזרת על סך 38.5 מיליון ש"ח. 

משרד גורניצקי מייצג את ההתאחדות לכדורגל בבקשה לתביעה נגזרת על סך 38.5 מיליון ש"ח שהוגשה על ידי מורן מאירי וליאור שחטר.

כפיר ידגר (שותף מנהל), עופר פליישר (שותף ליטיגציה) ועו"ד ליאור שרעבי מייצגים את ההתאחדות לכדורגל בהליך של תובענה נגזרת במסגרתה נטען על ידי המבקשים כי סכומים שהועברו על ידי ההתאחדות לקבוצות הכדורגל צריכים להיתבע על ידה מאת צדדים שלישיים.
11 ביולי 2017

גורניצקי ייצגו את שטראוס בהנפקת ענק של סדרת אגרות חוב חדשה לציבור.

גורניצקי ייצגו את שטראוס גרופ בע"מ, חברת המזון והמשקאות הגדולה בישראל, בהנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה לציבור, בהיקף כולל של כ-470 מיליון ש''ח.


שטראוס גרופ בע"מ יוצגה על ידי שרון ורקר-שגיא (שותפה) ושי חן (עו"ד).

9 ביולי 2017

גורניצקי מייצגים את חברת דן בחתימת ההסכם הקיבוצי הראשון בחברת דן באר שבע.

משרד גורניצקי העניק ליווי משפטי מקיף לחברת דן, אשר כלל את ניהול המו"מ הקיבוצי וניהול הליטיגציה הדרושה לחתימת ההסכם הקיבוצי הראשון בחברת דן באר שבע, אשר נחתם ביום רביעי 05.07.2017 בנוכחות יו"ר ההסתדרות, מר אבי ניסנקורן, והנהלת חברת דן.

את חברת דן ייצגו השותף מיכאל איילון ועוה"ד שימרית משה ובועז אורמן.
4 ביולי 2017

משרד גורניצקי הגיש עתירה מינהלית כנגד החלטת עיריית בני ברק להקצות קרקעות למקורבים ולגופים שונים. 

משרד גורניצקי, בהובלת עו"ד שרית נעמן שאג, המרכזת את תחום המיסוי המוניציפאלי, הגיש עתירה מינהלית כנגד החלטת עיריית בני ברק להקצות קרקעות למקורבים ולגופים שונים בניגוד לכל כללי המינהל התקין ומטעמים פוליטיים בלבד, ותוך הפליה לרעה של סקטורים אחרים בציבור החרדי, ובכלל זה ציבור החוזרים בתשובה, אשר תלמידיו נאלצים ללמוד בפחונים ובתנאי צפיפות בלתי נסבלים. לקריאת הכתבה לחצו כאן.

29 ביוני 2017

גורניצקי מייצגים את אורון אחזקות והשקעות בהנפקת אג"ח בסך 100 מיליון ש"ח.

משרדנו ייצג את חברת התשתיות קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף כולל של כ- 100 מיליון ש"ח, בדרך של הרחבת סדרה סחירה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. את ההנפקה הוביל השותף יאיר שילוני יחד עם עו"ד איתמר בן יהודה.

11 ביוני 2017

.גורניצקי מייצגים את מליסרון בהנפקת אג"ח לציבור בהיקף של 900 מיליון ש''ח

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של כ- 900 מיליון ש''ח. הנפקת אגרות החוב בוצעה בדרך של הרחבת שתי סדרות הנסחרות בבורסה של תל אביב, באמצעות דוח הצעת מדף.
 
את מליסרון ייצגו שרון ורקר-שגיא (שותפה), ענבל זכאי-חורב (עו"ד בכירה) ושי חן (עו"ד).
6 ביוני 2017

גורניצקי מייצגים את בית ההשקעות הלמן-אלדובי בעסקת מיזוג בשווי 160 מיליון ש"ח.

גורניצקי ייצגו את בית ההשקעות הלמן-אלדובי בעסקת מיזוג המשקפת שווי כולל של כ-160 מיליון ש"ח לפעילות הממוזגת, ושבמסגרתה מוזגה פעילות בית ההשקעות לתוך חברה ציבורית נסחרת. הלמן אלדובי מנהלת נכסים בהיקף כספי מוערך של 14 מיליארד ש"ח.

 

את הלמן אלדובי ייצגו השותפים תימור בלן ויאיר שילוני יחד עם עוה"ד איתמר בן יהודה ממשרדנו.

11 במאי 2017

גורניצקי ייצגו את החתמים בראשות Jeffries, Cowen and Company בהנפקתה הראשונה לציבור (IPO) של יורוג'ן פארמה בנאסד"ק, בהיקף של 67 מיליון דולר. 

גורניצקי ייצגו את החתמים בראשות Jeffries, Cowen & Company בהנפקתה הראשונה לציבור (IPO) של יורוג'ן פארמה בנאסד"ק, בהיקף של 67 מיליון דולר.

 

יורוג'ן פארמה הנה חברת ביופארמה המצויה בשלב ניסוי קליני, המפתחת טיפולים מתקדמים ללא צורך בניתוח בכדי לתת מענה לצרכים שלא נענו בתחום האורולוגיה, בדגש על אורו-אונוקולוגיה. ההנפקה הייתה ה-IPO הגדולה ביותר של חברה ישראלית בארה"ב מאז שנת 2015. 

Jeffries, Cowen & Company שימשו כחתמים מובילים בהנפקה. Raymond James & Associates ו- Oppenheimer & Co שימשו כחתמים משניים בהנפקה.

החתמים יוצגו על ידי השותפים חיים פרידלנד וארי פריד, יחד עם עוה"ד שגית עמית אבן.

5 במאי 2017

גורניצקי מייצגים את חברת אלקוברה בע"מ בהדיפת ניסיון השתלטות עויינת.

משרד גורניצקי ייצג את חברת אלקוברה בע"מ בהדיפת ניסיון השתלטות עויינת. 
 
קרן השקעות פרטית אשר צברה שיעור מסוים ממניות אלקוברה דרשה לכנס אסיפת בעלי מניות מיוחדת על מנת להדיח את כל הדירקטורים המכהנים בחברה ולמנות דירקטורים מטעמה. לאחר שדרישה זו נדחתה על ידי אלקוברה, בין היתר, לפי ייעוץ משפטי שניתן על ידי משרדנו, זימנה קרן ההשקעות באופן חד צדדי אסיפת בעלי מניות מיוחדת לחודש מאי. בעקבות פנייתנו למחלקה הכללית בבית המשפט המחוזי ניתן צו שאסר על קרן ההשקעות לשלוח זימונים וכתבי הצבעה (proxy) לבעלי המניות של החברה בישראל ובחו"ל. בסופו של יום הגיעו הצדדים להסדר במסגרתו הוסכם, בין היתר, כי אסיפת בעלי המניות המיוחדת שזומנה על ידי קרן ההשקעות תבוטל ולא תתקיים וכי החברה תקיים את אסיפת בעלי המניות השנתית שלה ליום 20 ביולי.
 
חברת אלקוברה יוצגה על ידי כפיר ידגר (שותף מנהל), חיים פרידלנד (שותף), ארי פריד (שותף), עופר פליישר (שותף), יחד עם עוה"ד שירן קנפו וגיל פלקוביץ.
5 באפריל 2017

גורניצקי מייצגים את חברת הסלולר גולן טלקום אשר נרכשה בידי חברת אלקטרה מוצרי צריכה תמורת 350 מיליון שקל. 

לאחר שהתקבלו כל האישורים הרגולטורים הדרושים, הושלמה רכישת גולן טלקום בידי אלקטרה מוצרי צריכה תמורת 350 מיליון שקל. העסקה נחתמה בתחילת ינואר 2017 ועתה בסיום בדיקת הנאותות וקבלת כל האישורים הרגולטוריים, הושלמה העסקה והשליטה בגולן עברה לידי אלקטרה מוצרי צריכה.

חברת גולן טלקום ובעלי מניותיה יוצגו ע"י חיים פרידלנד (שותף), ליאור פורת (שותף) ואבנר פינקלשטיין (שותף) ואבי מיר, אסף אבטובי ונעה שוייצר.
3 באפריל 2017

צוות הליטיגציה של גורניצקי, בהובלת השותף אלי כהן, מייצג את אחד ממייסדי חברת דיוקול בע"מ בבקשה לאישור תביעה נגזרת ע"ס של כ- 20 מיליון דולרים כנגד בעלת השליטה בחברה.

צוות הליטיגציה של גורניצקי, בהובלת השותף אלי כהן, מייצג את אחד ממייסדי חברת דיוקול בע"מ בבקשה לאישור תביעה נגזרת ע"ס של כ- 20 מיליון דולרים כנגד בעלת השליטה בחברה 
 
צוות הליטיגציה מייצג את אחד ממייסדי חברת דיוקול בע"מ, העוסקת בייצור מערכות מיזוג מתקדמות המיוצאות לשווקים הבינלאומיים, במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה כנגד בעלת השליטה בחברה, קרן ההשקעות האמריקאית Matlin Patterson Global Advisors LLC, ודירקטורים מטעמה. 
 
במסגרת הליכים אלו הגיש המבקש, באמצעות צוות הליטיגציה של משרדנו, בקשה למתן היתר להמצאת הבקשה והתביעה הנגזרת אל מחוץ לתחום המדינה, מחמת שמקום מושבם של הנתבעים הינו בארה"ב. לאחר שבית המשפט המחוזי נעתר לבקשה (במעמד צד אחד), הגישו הנתבעים בקשה לביטול היתר ההמצאה.
בית המשפט המחוזי דחה את בקשת הביטול והותיר את היתרי ההמצאה על כנם. 
 
במסגרת ההחלטה נקבע כי לא ניתן להתנות על הוראות חוק החברות הנוגעות להגשת תביעה נגזרת, במסגרת הסכמים בין החברה לבעלי מניותיה או נושאי המשרה בה, ולא ניתן למנוע מבעל מניות של חברה ישראלית הפועלת בישראל להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת. כמו כן נקבע כי תניות השיפוט שנקבעו בהסכמים השונים שבין הצדדים אינן חלות על הבקשות למתן היתר המצאה, שכן הן עוסקות במערכת היחסים בין בעלי המניות ובמערכת היחסים שבין הדירקטורים.
 
מייסדי החברה יוצגו על ידי עו"ד אלי כהן (שותף) ויעד גורדון.
7 במרץ 2017

גורניצקי ייצגו את קבוצת איי.די.או בע"מ (ADO) מקבוצת שיכון ובינוי בהנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה מגובה בבטוחות

גורניצקי ייצגו את קבוצת איי.די.או בע"מ (ADO) מקבוצת שיכון ובינוי בהנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה מגובה בבטוחות. במסגרת ההנפקה גייסה הקבוצה 390 מיליון ש"ח.

 

קבוצת איי.די.או יוצגה על-ידי יאיר שילוני (שותף) ו-איתמר בן יהודה

 

5 בפברואר 2017

משרד גורניצקי מייצג את מליסרון בע"מ בעסקה משותפת עם אפריקה ישראל נכסים בע"מ במתחם שרונה היוקרתי בתל אביב, לאחר זכיית הצדדים במכרז של רשות מקרקעי ישראל בשווי מאות מיליונים עבור רכישת המקרקעין

משרד גורניצקי מייצג את מליסרון בע"מ בעסקה משותפת עם אפריקה ישראל נכסים בע"מ במתחם שרונה היוקרתי בתל אביב, לאחר זכיית הצדדים במכרז של רשות מקרקעי ישראל בשווי מאות מיליונים עבור רכישת המקרקעין.

המקרקעין שנרכשו מיועדים למסחר ולמשרדים בשטח מגרש של כ- 13 אלף מ"ר, המגרש הגדול ביותר במתחם מגרשי שרונה בתל אביב, הממוקם בפינת הרחובות הארבעה ולאונרדו דה וינצ'י.

במסגרת הסכם העסקה המשותפת הסדירו הצדדים את כל ההיבטים הנוגעים לאופן הבניה, הפיתוח, ההקמה, הניהול, התפעול, השיווק וההשכרה של הפרויקט אשר יוקם על ידם במקרקעין.

 

את מליסרון בע"מ ייצגו שלמה כהן (שותף) ומאיה הופטמן.

29 בינואר 2017

גורניצקי מייצגים קבוצת יזמים בהסכם שכירות ארוך טווח ובהסכמי שכירויות משנה בכל הנוגע להקמת "שוק רוטשילד אלנבי", שוק אוכל גורמה אורבני, למרגלות המגדל היוקרתי "מאייר על רוטשילד"

משרד גורניצקי מייצג את קבוצת היזמים אשר הינה בראשות מר קובי טרייביטש, מייסד ובעלים לשעבר של רשת "טיב טעם", מר שלומי גבאי, ממקימי, בעלי והמנכ"ל לשעבר של רשת "איקאה ישראל", ואריק אברומוביץ', מהבעלים של קבוצת החברות קרפרי ומאסטר פוד, אשר התקשרו באמצעות משרד גורניצקי, בהסכם שכירות ארוך טווח של המתחם המסחרי.
בנוסף, מיצג המשרד את קבוצת היזמים במשאים ומתנים להתקשרויות בהסכמי שכירויות משנה בשוק עם שוכרים אשר יפעילו דוכנים ויקימו עסקים מגוונים שיפעלו במתחם השוק.
בימים אלו, נפתח"שוק רוטשילד אלנבי" לקהל הרחב. 
 
את היזמים מייצגים כפיר ידגר (שותף), לי כהן, דנה סואידמן ושירי נס-מגיד
16 בינואר 2017

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת הנדל"ן המובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף כולל של כ- 940 מיליון ₪

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת הנדל"ן המובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף כולל של כ- 940 מיליון ש"ח. במסגרת ההנפקה, הנפיקה מליסרון סדרת אגרות חוב חדשה, אשר מובטחת בשעבוד על נכס נדל"ן מניב, וכן ביצעה הרחבה של שתי סדרות קיימות של אגרות חוב.

 

את מליסרון בע"מ ייצגו שרון ורקר-שגיא (שותפה), איתי איצקוביץ (שותף), אורי הלר, ענבל זכאי-חורב, שחר אושרי ושי חן.

27 בדצמבר 2016

גורניצקי מייצגים את החתמים, שבראשם Roth Capital, בהנפקות של חברת RedHill Biopharma של ADS  וכתבי אופציה בהיקף של 39 מיליון דולר.

גורניצקי ייצגו את החתמים, שבראשם רות' קפיטל (Roth Capital), בהנפקת המשך של חברת רדהיל ביופארמה (RedHill Biopharma) שלADS  (American Depositary Shares) וכתבי אופציה בנסדא"ק וכן בהנפקה ישירה (registered direct offering) של ADS  וכתבי אופציה שבוצעה במקביל בהיקף כולל של 39 מיליון דולר.

 

לקריאה נוספת (אנגלית) 

 

את החתמים ייצגו חיים פרידלנד (שותף) וארי פריד (שותף)

14 בדצמבר 2016

גורניצקי ייצגו את בית ההשקעות הלמן אלדובי בהסכם מיזוג עם סוהו נדל"ן

גורניצקי ייצגו את בית ההשקעות הלמן אלדובי בהסכם מיזוג במסגרתו תועבר פעילות בית ההשקעות לתוך החברה הבורסאית - סוהו נדל"ן. המיזוג יהפוך את הלמן אלדובי, המוערכת בשווי של 141 מיליון ש"ח, ציבורית ויאפשר לבית ההשקעות לצמוח לכיוונים נוספים. בית ההשקעות מנהל כיום נכסים בהיקף כולל של כ-14 מיליארד שקל וכ-200 אלף לקוחות.


 
את הלמן אלדובי מייצגים תימור בלן (שותף), יאיר שילוני (שותף) ואיתמר בן יהודה
8 בדצמבר 2016

גורניצקי ייצגו את בנק הפועלים בעסקת סינדיקציה עם בנקים נוספים בהליך מימון מחדש לרכישת חברת המזון הישראלית תנובה על ידי קבוצת Bright food הסינית.

גורניצקי ייצגו את בנק הפועלים, בנק דיסקונט, הבנק הבין לאומי הראשון לישראל, קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים וקבוצת הפניקס אחזקות, בהליך בין לאומי מורכב של מימון מחדש לשתי הלוואות שנועדו למחזר חוב קיים של חברה באמצעותה ברייטפוד הסינית מחזיקה במניות תנובה. זוהי עסקה בינלאומית המערבת את ישראל, סין וסינגפור. מעבר להיקף הכספי הגדול של העסקה, מדובר במהלך מורכב בו שתי הלוואות (אחת מט"ח ואחת שקלית) ניתנות יחד לצורך הפירעון כאשר הלוואה אחת הינה בעלת מאפיינים ייחודיים שנועדו לאפשר טיפול רגולטורי של הקצאת הון נמוכה לרבות קבלת ערבות שכפופה לכללים בינלאומיים של UCP600 החלים על מכתבי אשראי דוקומנטיים.

 

את הלקוחות מייצגים אלי אליה (שותף), דובי גרוס (שותף), אורי יצחק (שותף), גילה פונטה-שלוש, ניר קידר ואלון פלד

4 בדצמבר 2016

גורניצקי ייצגו בהצלחה את Yes בעסקה למכירת רישיון לחברת Netflix להפצת הסדרה "פאודה" (Fauda) ברחבי העולם

גורניצקי ייצגו בהצלחה את Yes בעסקה למכירת רישיון לחברת Netflix להפצת הסדרה "פאודה" (Fauda) ברחבי העולם.
לפי העסקה, “פאודה” תתויג כהפקת מקור של Netflix, הסדרה הישראלית הראשונה שמקבלת מעמד כזה, ותוצע לשידור בשפות המקור שלה, עברית וערבית.

 

את Yes ייצגו יורם ערד (שותף) ולליב אמיתי

29 בנובמבר 2016

גורניצקי ייצגו בהצלחה חברת Audio Pixels Holdings Limited האוסטרלית, נושאי משרה בחברה ומעורבים נוספים במסגרת התנגדות לבקשה לאישור תביעה נגזרת כנגדם, על סך של חצי מיליארד ש"ח

גורניצקי ייצגו בהצלחה את חברת Audio Pixels Holdings Limited (חברה ציבורית אוסטרלית), חברת הבת שלה אודיו פיקסלס הישראלית, נושאי משרה באודיו פיקסלס וכן מעורבים נוספים, במסגרת התנגדותם לבקשה לאישור תביעה נגזרת כנגדם, על סך של חצי מיליארד ₪.

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז (הש' ד"ר בורנשטיין) דחה בקשה לאפשר הגשת תביעה נגזרת כנגד אודיו פיקסלס, בהיקף של כחצי מיליארד ₪, בקשר לטענה בדבר גזילת טכנולוגיה הנוגעת לפיתוחים ייחודיים מתחום האודיו.
הטכנולוגיה שאליה מתייחסת הבקשה, היא למעשה טכנולוגיה ייחודית לייצור רמקולים אותה מפתחת אודיו פיקסלס, שמתבססת על מיקרו מבנים אלקטרומגנטיים(MEMS) ולא על רכיבי רמקולים קלאסיים המקובלים בתעשייה כיום, שצפויה לספק ביצועים חסרי תקדים בתחום האודיו. לפני מספר חודשים דיווחה אודיו פיקסלס על הסכם שיתוף פעולה לייצור שבבים עם חברת טאוור-ג'אז הישראלית, ולאחרונה אף דיווחה לציבור המשקיעים על התקדמות בשלבי הפיתוח וכמו גם על שיתוף פעולה ייחודי עם אוניברסיטת בר אילן בפרויקט שמטרתו לסייע לעיוורים "לראות" באמצעות שימוש בחלק מהטכנולוגיה שהיא מפתחת. 

בראשית שנת 2013 הגיש אמיר בראון, מהנדס תוכנה במקצועו, בקשה לאישור תביעה נגזרת כנגד חברת Audio Pixels Holdings Limited (חברה ציבורית אוסטרלית), חברת הבת שלה אודיו פיקסלס הישראלית, נושאי משרה באודיו פיקסלס וכן מעורבים נוספים.

במסגרת הבקשה לאישור תביעה נגזרת, שהוגשה על סך של כחצי מיליארד ₪, נטען כי הקניין הרוחני שבו עושה שימוש אודיו פיקסלס שייך למעשה לחברת סטארט-אפ ישראלית בשם בי-4 (שאינה פעילה כיום, ובה עבד בעבר בראון יחד עם הנתבעים) וכי אחד הנתבעים, שעזב את בי-4 בשנת 2006, נטל עמו את הטכולוגיה, והשתמש בה, ביחד עם נתבעים נוספים, כדי להקים את אודיו פיקסלס, וכי למעשה הטכנולוגיה שבה משתמשת כיום אודיו פיקסלס היא קניינה הרוחני של בי-4.

בפסק דין ארוך ומנומק דחה בית המשפט את הבקשה לאישור התביעה הנגזרת.
במסגרת הפסיקה, התייחס בית המשפט לרף הראייתי שעל מבקש התביעה הנגזרת להביא בפני בית המשפט ובמסגרת זו קבע כי: "הדרישה לרמת הוכחות לכאורית לצורך אישור הבקשה, אין פירושה כי נתונה בידי המבקש, אפריורית, הרשות להגיש ראיות חלקיות תוך "שמירת הקלפים קרוב לחזה"". בית המשפט מצא כי גם הראיות המעטות שהביא המבקש בתמיכה לטענותיו אינן מספקות ואינן מטות את הכף לטובת הבקשה.

עוד קבע בית המשפט כי בחברת מעטים, כגון בי-4, שנמצאת בסוף דרכה, וכאשר ברור כי מטרת התביעה איננה להחיות את פעילות החברה, אלא לשרת את האינטרסים האישיים של בעלי המניות, לא ניתן לקבוע כי מטרת התביעה היא לטובת החברה. עוד קבע בית המשפט כי יש להטיל ספק בתום ליבו של המבקש.

לאור נימוקים אלו מצא בית המשפט לדחות את הבקשה לאישור התביעה הנגזרת, ולחייב את המבקש בהוצאות.

 

קבוצת Audio Pixels, חברות הבת והמעורבים הנוספים ייוצגו בידי אלי כהן (שותף), אור לוסטגרטן ויעד גורדון

24 בנובמבר 2016

גורניצקי ייצגו את חברת א.ס. אורי השקעות ונכסים (2000) בע"מ מקבוצת ויתניה בעסקה לקבלת אשראי בגובה של כ-138 מיליון שקלים לצורך מימון פרויקט בניה ברמת החיל 

גורניצקי ייצגו את חברת א.ס. אורי השקעות ונכסים (2000) בע"מ (מקבוצת ויתניה) בעסקה לקבלת אשראי בגובה של כ-138 מיליון שקלים, מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. סכום זה נועד לצורך מימון ליווי פרויקט בניה מורכב שיתפרס על שטח של משרדים בשטח של 20,000 מ"ר ברמת החיל ויכלול בין היתר, שטחים מסחריים, חניון ושטחי אחסנה תת-קרקעיים.

 

את קבוצת ויתניה מייצגים איל מרום (שותף) ואיתי איצקוביץ (שותף)

9 בנובמבר 2016

גורניצקי ייצגו בהצלחה את מלונות פתאל בדחיית התנגדות לרישום סימן מסחר בקשר עם אפליקציה לעריכת הזמנות ברשת המלונות

גורניצקי ייצגו בהצלחה את מלונות פתאל בדחיית התנגדות לרישום סימן מסחר אשר התנהלה בפני סגנית רשם הפטנטים, וכן בערעור על החלטת הדחייה, אשר התנהל בפני בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו.


במסגרת ההתנגדות לרישום סימן המסחר, אשר הוגשה על-ידי בעל סימן מסחר רשום בפנקס סימני המסחר, נטען, בין היתר, כי יש לדחות את בקשת פתאל לרישום סימן המסחר מחמת קיומו של חשש להטעייה בין סימנה המבוקש של פתאל לסימנו הרשום של המתנגד.


בפסק הדין, אשר ניתן בחודש אפריל 2016, הורתה סגנית רשם הפטנטים על דחיית ההתנגדות במלואה, תוך קבלת טענותיה של פתאל בדבר היעדר חשש להטעייה ותוך השתת הוצאות ההליך על המתנגד.
ערעור שהגיש המתנגד על פסק הדין האמור לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו נדחה אף הוא, לאחר שהמתנגד קיבל את המלצת בית המשפט למשוך את הערעור.

 

 

את מלונות פתאל ייצגו נמרוד סביל וקארין שני.

 

10 באוקטובר 2016

גורניצקי ייצגו בהצלחה את בנק הפועלים וקבוצת מנורה מבטחים בעסקת ליווי ומימון במסגרת סינדיקציה של פרוייקט נדל"ן אשר עתיד לכלול מרכז מסחרי גדול במתחם "אגרובנק" בחדרה

 

גורניצקי ייצגו בהצלחה את בנק הפועלים וקבוצת מנורה מבטחים בעסקת ליווי ומימון במסגרת סינדיקציה של פרוייקט נדל"ן אשר עתיד לכלול מרכז מסחרי גדול במתחם "אגרובנק" בחדרה. המימון נועד לשם ליווי הקמתו ובנייתו של מרכז מסחרי במתחם "אגרובנק" בחדרה. עסקת המימון כוללת חבילת בטוחות נרחבת והסכם מימון מורכב המסדיר, בין היתר, את ליווי הפרויקט על ידי הסינדיקציה ואת מערכת היחסים בין המממנים.


בנק הפועלים והמממנים בסינדיקציה יוצגו על-ידי אלי אליה (שותף), ליאור רלוי (שותף), ענבל בדנר, אריאל זאבי ומורן בן-משה.

 

5 באוקטובר 2016

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת הנדל"ן המובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, בהנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים בהיקף כולל של כ- 152 מיליון ש"ח.

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת הנדל"ן המובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, בהנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים בהיקף כולל של כ- 152 מיליון ש"ח.

את מליסרון בע"מ ייצגו עוה"ד שרון ורקר-שגיא (שותפה), אורי הלר ושי חן.

19 בספטמבר 2016

גורניצקי ייצגו בהצלחה את קבוצת איי.די.או. (TASE:ADO) מקבוצת שיכון ובינוי (TASE:SKBN) בהנפקת אגרות חוב לציבור, במסגרתה קבוצת איי.ד.י.או. גייסה 255 מיליון ש"ח

גורניצקי ייצגו בהצלחה את קבוצת איי.די.או. (TASE:ADO) מקבוצת שיכון ובינוי (TASE:SKBN) בהנפקת אגרות חוב לציבור, במסגרתה קבוצת איי.ד.י.או. גייסה 255 מיליון ₪. מניות חברת הבת של איי.די.או., ADO PROPERTIES S.A., שימשו כבטוחות לאגרות החוב. 

קבוצת איי.די.או יוצגה על-ידי יאיר שילוני (שותף), איתמר בן יהודה ושי חן.
29 באוגוסט 2016

גור יהודה סביר (שותף) ואבירם הנדל (שותף) רואיינו בכתבה ב"כלכליסט" בה התייחסו לסוגיה המשפטית העוסקת בהענקת מתנות אגב שימור שליטתו של המעניק במתנה והפרובלמטיקה ששליטה כזו עלולה לעורר.

גור יהודה סביר (שותף) ואבירם הנדל (שותף) רואיינו בכתבה ב"כלכליסט" בה התייחסו לסוגיה המשפטית העוסקת בהענקת מתנות אגב שימור שליטתו של המעניק במתנה והפרובלמטיקה ששליטה כזו עלולה לעורר.

 

להורדת קובץ ה-PDF

28 באוגוסט 2016

גורניצקי ייצגו בהצלחה את בני משפחת ליברמן האוסטרלית בעסקה למכירה של 4% ממניותיהם בפ.י.ב.י. אחזקות בע"מ לגוף פיננסי ישראלי תמורת כ-80 מיליון ש"ח

גורניצקי ייצגו בהצלחה את בני משפחת ליברמן האוסטרלית, שותפיו של צדיק בינו וחלק מבעלי השליטה בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (דרך חברת פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ), בעסקה למכירה של 4% ממניותיהם בפ.י.ב.י. אחזקות בע"מ לגוף פיננסי ישראלי תמורת כ-80 מיליון ש"ח. 
 
בני משפחת ליברמן יוצג על-ידי אלי אליה (שותף), ליאור ברן ונוי אור.
19 באוגוסט 2016

עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן (שותף) רואיין בכתבה ב-Taxnotes בה התייחס לניסיון של רשות המסים הישראלית לבטל במסגרת חוק ההסדרים את הפטור מדיווח המוענק לעולים חדשים ולתושבים חוזרים לגבי נכסים והכנסות בחו"ל.

עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן (שותף) רואיין בכתבה ב-Taxnotes בה התייחס לניסיון של רשות המסים הישראלית לבטל במסגרת חוק ההסדרים את הפטור מדיווח המוענק לעולים חדשים ולתושבים חוזרים לגבי נכסים והכנסות בחו"ל.

 

להורדת קובץ PDF

3 באוגוסט 2016

גורניצקי יצגו בהצלחה את מיטב-דש גמל ופנסיה, בהעמדת הלוואה בסך של 80 מליון ש"ח לחברה הציבורית פריורטק בע"מ.

גורניצקי יצגו בהצלחה את מיטב-דש גמל ופנסיה, בהעמדת הלוואה בסך של 80 מליון ש"ח לחברה הציבורית פריורטק בע"מ. להבטחת ההלוואה ניתנו בטוחות מסוגים שונים, ובהם שעבוד מניות של החברה הציבורית פי.סי.בי. טכנולגיות בע"מ, שעבוד מניות של החברה הציבורית קמטק בע"מ הרשומות למסחר ברישום כפול בבורסה בתל-אביב וב-NASDAQ וזכויות במקרקעין. במסגרת העסקה, ניתנה למלווה אופציה לרכישת מניות של קמטק בע"מ, אשר ניתנות להמרה לאחר 24 חודשים באופן חלקי לאופציה לרכישת מניות של הלווה עצמה, לפי תנאים שנקבעו.

 

לקריאה נוספת בדה-מרקר


את מיטב דש יצגו אלי אליה (שותף), אורי יצחק (שותף), שירי שני (שותפה, נדל"ן), אמנון ביס, איתמר בן יהודה ונוי אור.

 

 

 

14 ביולי 2016

גורניצקי ייצגו בהצלחה את בנק אגוד בדחיית תביעה שהוגשה נגד הבנק לבית המשפט המחוזי בתל אביב

גורניצקי ייצגו בהצלחה את בנק אגוד בדחיית תביעה שהוגשה נגד הבנק לבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובע במסגרת התביעה ביקש מבית המשפט לכפות על בנק אגוד לפתוח לו חשבון בנק. הבנק, באמצעות משרד גורניצקי, טען כי סירובו לכך הינו בגדר סירוב סביר, וזאת בהתאם לעמדת בנק ישראל בנושא. התביעה עוררה סוגיות עקרוניות שונות בדיני בנקאות, יחסי בנק-לקוח ומעמדה הנורמטיבי של עמדת בנק ישראל. בית המשפט המחוזי דחה את התביעה מתוך קבלת טענות הבנק.

את בנק אגוד ייצגו הראל שחם (שותף), נמרוד סביל ושירן קנפו.
6 ביולי 2016

השותף יורם ערד צוטט במגזין טיימס ישראל במאמר בנושא היחסים של מדינת ישראל מול חברות הענק גוגל ופייסבוק, לקריאה (אנגלית):

9 ביוני 2016

גורניצקי ייצגו בהצלחה את הדירקטורים של חברת צמיחה בדחייה גורפת של בקשה לאישור תובענה נגזרת כנגדם, בגין השקעות שלא צלחו בענף הנפט והגז

גורניצקי ייצגו בהצלחה את הדירקטורים של החברה הציבורית צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ בבקשה לאישור תובענה נגזרת כנגדם.

הבקשה נסובה על השקעת החברה בקידוח הנפט של חברת שמן משאבי נפט וגז בע"מ בים התיכון, אשר לימים נתגלה כקידוח אכזב, בשעה שגם בעלת השליטה בצמיחה הייתה מושקעת בו. בקשר עם השקעה זו נטענו נגד הדירקטורים של צמיחה טענות לאישור עסקה נגועה בעניין אישי של בעל השליטה, אשר לא גולה ולא אושר כדין; וכן לביצוע עסקה פזיזה ורשלנית, שיש בה משום הפרת חובות אמון וזהירות כלפי החברה. בית המשפט הכלכלי (כבוד השופטת רות רונן) הוציא תחת ידיו פסק דין מקיף ומנומק, הקובע כי ההשקעה בשמן לא הייתה נגועה בעניין אישי ואף לא עסקה רשלנית. אגב כך, ערך בית המשפט דיון נרחב (ו"חלוצי" בחלקו) בסוגיות עקרוניות בדיני תאגידים העולות מן המקרה, ובהן: כיצד יש לבחון עניין אישי בהשקעה של חברה במיזם שגם בעל השליטה מושקע בו? מתי ובאילו תנאים רשאים דירקטורים להסתמך על חוות דעת מקצועיות; ומהי מידת המעורבות הנדרשת מהדירקטורים באישור עסקאות מהותיות עבור החברה. בתום הדיון המעמיק, דחה בית המשפט מכל וכל את הטענות נגד הדירקטורים ופסק הוצאות לטובתם.

 

את חברי הדירקטוריון של צמיחה ייצגו עורכי הדין נועם רונן (שותף) ונגה חרובי.

1 ביוני 2016

גורניצקי ייצגו את IPM באר טוביה בהסכם בשווי 3 מיליארד דולר ארה"ב לרכישת גז טבעי משותפות לוויתן, עבור תחנת הכוח IPM  מתעתדת להקים בבאר טוביה, ותהיה בעלת כושר ייצור של כ-430 מגה-וואט. 

 

גורניצקי ייצגו את IPM באר טוביה בהסכם בשווי 3 מיליארד דולר ארה"ב לרכישת גז טבעי משותפות לוויתן, עבור תחנת הכוח IPM מתעתדת להקים בבאר טוביה, ותהיה בעלת כושר ייצור של כ-430 מגה-וואט. התחנה תוסק בגז טבעי כדלק עיקרי וסולר כגיבוי, ועלות הקמתה צפויה להסכם בכ-400 מיליון דולר. בנוסף, משרדנו מעניק ליווי משפטי שוטף וטיפול בנושאי ההקמה תפעול ומימון.

 

לקריאה נוספת בעיתון TheMarker

 

את IPM מייצגים עוה"ד ג'ק סמית (שותף), דובי גרוס (שותף) ומשה קריגר

26 במאי 2016

במהלך חודש מאי 2016 ייצגו עורכי הדין ממשרד גורניצקי ושות' את איי.די.או. גרופ בע"מ, חברה בקבוצת שיכון ובינוי בע"מ, במהלך פרסומו של תשקיף מדף. 

במהלך חודש מאי 2016 ייצגו עורכי הדין ממשרד גורניצקי ושות' את איי.די.או. גרופ בע"מ, חברה בקבוצת שיכון ובינוי בע"מ, במהלך פרסומו של תשקיף מדף. 

המהלך כלל בעיקרו ליווי וייצוג החברה מול רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לצורך פרסומו של תשקיף מדף.

את איי.די.או. גרופ בע"מ ייצגו עוה"ד יאיר שילוני (שותף) ואיתמר בן-יהודה.

23 במאי 2016
גורניצקי מייצגים את שטראוס גרופ בע"מ בהכנת תשקיף מדף ובקבלת אישור עקרוני של הבורסה לניירות ערך בת"א לרישום למסחר של ניירות ערך.
גורניצקי ייצגו את שטראוס גרופ בע"מ בהכנת תשקיף מדף ובקבלת אישור עקרוני של הבורסה לניירות ערך בת"א לרישום למסחר של ניירות ערך.
 
את שטראוס גרופ בע"מ ייצגו שרון ורקר-שגיא (שותפה) ומיה דביר
16 באפריל 2016

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016 פרסמה חברת איי.די.או. גרופ בע"מ (חברה בקבוצת שיכון ובינוי בע"מ) שתי הצעות רכש למניותיה, בהיקף כולל, מצטבר, של כ- 350 מיליון ש"ח

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016 פרסמה חברת איי.די.או. גרופ בע"מ (חברה בקבוצת שיכון ובינוי בע"מ) שתי הצעות רכש למניותיה, בהיקף כולל, מצטבר, של כ- 350 מיליון ש"ח. עורכי הדין ממשרד גורניצקי ושות' העניקו ליווי וייעוץ שוטף להנהלת החברה ולדירקטוריון החברה בקשר עם הצעות הרכש כאמור, ובכלל כך ייעוץ בענייני מס והיבטים שונים בדיני תאגידים וניירות ערך.


את איי.די.או. גרופ בע"מ ייצגו עוה"ד יאיר שילוני (שותף), איתמר בן-יהודה ומיכל קרצבורן.

11 באפריל 2016

גורניצקי מייצגים את בעלי המניות של AHAVA בהסכם למכירת מניות החברה לענקית ההשקעות הסינית, פוסון, לפי שווי כולל של 290 מיליון שקל

גורניצקי מייצגים את בעלי המניות של חברת AHAVA-מעבדות ים המלח, המייצרת מוצרי קוסמטיקה, העשויים ממינרליים ומבוץ מים המלח, ואשר מוצריה נמכרים ביותר מעשרים וחמש מדינות ברחבי העולם. משרדנו מייצג את בעלי מניות החברה במשא ומתן למכירת 100% ממניות החברה לענקית ההשקעות הסינית, פוסון. במסגרת ההסכם תרכוש קבוצת פוסון את זכויותיהם של כל בעלי המניות בחברת AHAVA, הכוללים את  גאון אחזקות, משפחת לבנת, קרן שמרוק, קיבוץ מצפה שלם וקיבוץ קליה.


 

את בעלי המניות של AHAVA ייצגו עוה"ד חיים פרידלנד (שותף, שותף, מסחרי/בינ"ל, מיזוגים ורכישות), יואב מר (מסחרי), ניר קנול (מסחרי), דניאל סקאלד ( מיסים) ובר סראפיאן (דיני עבודה).

31 במרץ 2016

משרד גורניצקי מייצג את מייסדי חברת דיוקול בע"מ בבקשה להקפאת הליכים, שהוגשה על רקע סכסוך בעלי מניות בחברה וכן בבקשה לביטול מינוי של הנאמן.

ייצוג מייסדי חברת דיוקול בע"מ בבקשה להקפאת הליכים, שהוגשה על רקע סכסוך בעלי מניות בחברה. 
צוות הליטיגציה בראשות עו"ד אלי כהן ומיכאל איילון מייצגים את מייסדי חברת דיוקול בע"מ [העוסקת בייצור מערכות מיזוג מתקדמות המיוצאות לשווקים הבינלאומיים בארה"ב, סין והודו] במסגרת סכסוך בעלי מניות בחברה, אל מול בעלת השליטה בחברה, קרן ההשקעות האמריקאיתMatlin Patterson Global Advisors, LLC והדירקטורים מטעמה. 
במסגרת הליכים אלו הוגשו ע"י מייסדי החברה שתי בקשות לאישור תביעות נגזרות לבית המשפט המחוזי בת"א (מ' כלכלית), ושלוש תביעות לבית הדין האזורי לעבודה.
בחודש מרץ 2016 נעתר בית המשפט המחוזי בחיפה לבקשה להקפאת הליכים ולמינוי נאמן שהגישה החברה (במעמד צד אחד), אשר לטענת המייסדים הוגשה במטרה להביא לסילוק ההליכים שננקטו מייסדי החברה המיוצגים ע"י המשרד, כנגד הקרן האמריקאית.
בהליך מהיר ובתוך מספר ימים, הוביל צוות המשרד לביטול הליכי ההקפאה. במסגרת פסק דין לא שגרתי של בית המשפט המחוזי בחיפה, הורה בית המשפט על ביטול הצו להקפאת הליכים יחד עם ביטול מינוי הנאמן, ובהתאמה, הושבו על כנם ההליכים המתנהלים על ידי קבוצת מייסדי החברה.

 

את מייסדי החברה ייצגו עוה"ד אלי כהן (שותף), מיכאל איילון (שותף), קובי מרקוס ויעד גורדון

22 במרץ 2016

בתאריך 20.03.16 עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן (שותף) הרצה בכנס המכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, נושא ההרצאה: פילנתרופיה פרטית בישראל – חסמים והזדמנויות

בתאריך 20.03.16 עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן (שותף) ירצה בכנס המכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, נושא ההרצאה: פילנתרופיה פרטית בישראל – חסמים והזדמנויות

בכנס ישתתפו גם פרופ’ יוסף קלפטר (נשיא אוניברסיטת תל אביב), פרופ’ רון חריס (דקאן הפקולטה למשפטים), גב דפנה מיתר-נחמד) מנכ”לית קרן משפחת צבי ועפרה מיתר), פרופ’ דוד האן) האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי(, פרופ' יורם מרגליות (ראש המכון למשפט ופילנתרופיה), פרופ' מירנדה פרי פליישר, עו”ד גליה פימר, נעם לאוטמן וגב' נועה קראוז-להב

15 במרץ 2016

מפרקי חברת SDS, עוה"ד ירון אלכאוי (שותף) ואמיר פלמר, המיוצגים על ידי עוה"ד הראל שחם (שותף) ושני וייס ממשרד גורניצקי ושות', הגישו לבית המשפט בקשה להורות על חיובם של בעל השליטה וחברי הדירקטוריון של SDS בחובותיה לנושים בסך של למעלה מ-72 מיליון ש"ח

מפרקי חברת SDS, עוה"ד ירון אלכאוי (שותף) ואמיר פלמר, המיוצגים על ידי עוה"ד הראל שחם (שותף) ושני וייס ממשרד גורניצקי ושות', הגישו לבית המשפט בקשה להורות על חיובם של בעל השליטה וחברי הדירקטוריון של SDS, בחובותיה לנושים בסך של למעלה מ-72 מיליון ש"ח, וזאת, בין השאר, בגין חלוקות דיבידנד בסך של כ-27 מיליון ש"ח, שנעשו על מנת לשרת את צרכי הנזילות הדחופים של בעל השליטה, תוך הפרת חובת הזהירות של הדירקטורים ולמרות קיומו של חשש סביר ליכולת הפירעון של החברה, בגין השקעות של עשרות מיליוני ש"ח בפיתוח מוצרים וברכישת פעילויות, באופן חובבני והרפתקני, ללא היגיון עסקי או בדיקות מינימאליות מצד הדירקטורים, ותוך התעלמות ממגבלות התזרים של החברה, וכן בשל הפאסיביות בה נהגו הדירקטורים שעה שנמנעו מלנקוט בפעולות נחוצות שהתחייבו בנסיבות העניין על מנת לנסות ולעצור את קריסה החברה בעטיין של חלוקות הדיבידנד וההשקעות הפזרניות.

 

לצפייה בכתבה מתוך ידיעות אחרונות

3 במרץ 2016

גורניצקי מייצגים את שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ואת חן ואיתי גינדי ישראל בע"מ בעסקה בשווי 220 מיליון ש"ח לרכישת 9 מגרשים בשכונת נחלת יהודה בראשון לציון אשר ניתן לבנות עליהם 270 יחידות דיור

גורניצקי ייצגו את שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ואת חן ואיתי גינדי ישראל בע"מ בעסקה בשווי 220 מיליון ש"ח לרכישת 9 מגרשים בשכונת נחלת יהודה בראשון לציון אשר ניתן לבנות עליהם 270 יחידות דיור. 

על מנת לעודד מכירת קרקעות אשר נרכשו לפני 7 בנובמבר 2001, דהיינו קרקעות שנמצאות במשך שנים רבות בידי בעליהן ונצמח עליהן שבח גבוה, נקבעה כהוראת שעה, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015, שבמכירת זכות במקרקעין המיועדים לבנייה למגורים, בידי יחיד, בתקופה של שלוש שנים – מיום 1 בינואר 2016 עד 31 בדצמבר 2018 – יחול שיעור מופחת של מס שבח, על השבח הריאלי שיהיה בשיעור המס הקבוע בסעיף 48 א)ב() 1( לחוק מיסוי מקרקעין, דהיינו על 25% וזאת בכפוף להתקיימות מספר תנאים, בין היתר, כי עסקת המכירה תתייחס למכירת זכות במקרקעין, בידי יחיד, כאשר יום רכישת הזכויות על ידי אותו יחיד יהיה בין 1.4.1961 – 6.11.2001 והמכירה היא של מינימום 8 דירות (למעט בעסקת קומבינציה). בנסיבות העסקה שלנו, תנאי למוכרים לקבל את הטבת השבח מלבד התנאים הנזכרים לעיל הינה שהקונות (מרשותינו) תסיימנה את הבנייה על הממכר בתוך המועדים הנזכרים בחוק ההתייעלות הכלכלית. 

ייחודה של העסקה, בין היתר, מלבד כמות המגרשים הנמכרת בעסקה אחת, הינה יישומה של הוראת השעה, תוך יצירת מנגנונים שיבטיחו כל צד בכל הקשור בהוראת השעה.

 

את החברות שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ו- חן ואיתי גינדי ישראל בע"מ ייצגו שלמה כהן (שותף), איתי איצקוביץ (שותף) ויועד כוכבי

1 במרץ 2016

בתאריך 20.03.16 עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן (שותף) ירצה בכנס המכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, נושא ההרצאה: פילנתרופיה פרטית בישראל – חסמים והזדמנויות

בתאריך 20.03.16 עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן (שותף) ירצה בכנס המכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, נושא ההרצאה: פילנתרופיה פרטית בישראל – חסמים והזדמנויות

בכנס ישתתפו גם פרופ’ יוסף קלפטר (נשיא אוניברסיטת תל אביב), פרופ’ רון חריס (דקאן הפקולטה למשפטים), גב דפנה מיתר-נחמד) מנכ”לית קרן משפחת צבי ועפרה מיתר), פרופ’ דוד האן) האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי(, פרופ' יורם מרגליות (ראש המכון למשפט ופילנתרופיה), פרופ' מירנדה פרי פליישר, עו”ד גליה פימר, נעם לאוטמן וגב' נועה קראוז-להב

25 בפברואר 2016

גורניצקי ייצגו את חברת IHI, הבעלים של מלון הילטון תל אביב, במסגרת הגשת הודעת מיזוג ובקשת פטור להסדר כובל לרשות ההגבלים העסקיים 

גורניצקי ייצגו את חברת IHI, הבעלים של מלון הילטון תל אביב, במסגרת הגשת הודעת מיזוג ובקשת פטור להסדר כובל לרשות ההגבלים העסקיים אגב חידוש הסכם הניהול של המלון עם רשת הילטון העולמית למשך 20 שנה נוספות.

 

לקריאת החלטת הרשות 

 

את הייצוג מול רשות ההגבלים העסקיים הובילו עו"ד אבנר פינקלשטיין (שותף) ועו"ד נגה בליקשטיין שחורי

16 בפברואר 2016
גורניצקי ייצגו משקיע יחיד בהשקעה בחברת סטארט-אפ ביו רפואית בסך 2 מיליון דולר ארה"ב. מדובר בהשקעת המשך של המשקיע בחברה, אחרי סבב סדרה א' בסכום של 3 מיליון דולר בחברה בשנת 2013.
 
גורניצקי ייצגו משקיע יחיד בהשקעה בחברת סטארט-אפ ביו רפואית בסך 2 מיליון דולר ארה"ב. מדובר בהשקעת המשך של המשקיע בחברה, אחרי סבב סדרה א' בסכום של 3 מיליון דולר בחברה באוגוסט 2013, שגם בה משרד גורניצקי ייצג את המשקיע. 
 
את המשקיע ייצגו עוה"ד אורי יצחק (שותף, מיזוגים ורכישות), גיל גריידי (שותף, מיסוי) ואבי מיר.
4 בפברואר 2016

גורניצקי מייצגים את אסם השקעות בע"מ בעסקת “מיזוג משולש הופכי” במסגרת תרכוש Nestle S.A., בעלת השליטה באסם, את החזקות הציבור באסם בתמורה במזומן המשקפת שווי חברה של כ-9.13 מיליארד ש"ח. 

ייצוג אסם השקעות בע"מ ("אסם"), הנמנית על חברות המזון המובילות בישראל, בעסקת “מיזוג משולש הופכי” במסגרת תרכוש Nestle S.A., בעלת השליטה באסם, את החזקות הציבור באסם בתמורה במזומן המשקפת שווי חברה של כ-9.13 מיליארד ש"ח. עם השלמת המיזוג מניות אסם תימחקנה ממסחר בבורסה ואסם תהפוך לחברה פרטית בשליטת Nestle S.A.

 

לקריאה נוספת במגזין דה מרקר

 

את אסם השקעות בע"מ ייצגו בעסקת המיזוג ליאור פורת (שותף), יאיר שילוני (שותף) ואורי הלר

4 בינואר 2016

גורניצקי מייצגים את בית ההשקעות אלטשולר שחם בחתימה על הסכמי מימון בהיקף מצטבר של עד 90 מיליון שקל לחברת הנדל"ן נתנאל גרופ. כספי ההלוואה ישמשו, בין היתר, למימון הקמת הקומפלקס משרדים ומסחר "נתנאל בשדרה", הממוקם במרכז העיר חולון.

גורניצקי ייצגו את בית ההשקעות אלטשולר שחם בחתימה על הסכמי מימון בהיקף מצטבר של עד 90 מיליון שקל לחברת הנדל"ן נתנאל גרופ. כספי ההלוואה ישמשו, בין היתר, למימון הקמת הקומפלקס משרדים ומסחר "נתנאל בשדרה", הממוקם במרכז העיר חולון, בצמוד לקניון עזריאלי, מרכז התרבות מדיטק, והמכון הטכנולוגי של חולון.

 

הסכם ההלוואה כולל, מלבד הלוואה גם מסגרת אשראי לטווח של שנה, בהיקף מצטבר של 45 מיליון שקל החל משנת 2017 ועד לאחר סיום הקמת הקומפלקס. בהתקיימות מספר תנאים מתלים, יעמיד בית ההשקעות אלטשולר שחם לחברה הלוואה ארוכת טווח שתחליף את המימון הקצר, כך שסכום ההלוואה הכולל המצטבר יעמוד על סך 90 מיליון שקלים. הבנייה והאכלוס צפוים להסתיים בדצמבר 2016 ודמי השכירות המשוערים שהפרויקט צפוי להניב נאמדים בכ-10 מיליון שקל לשנה.

 

לקריאה נוספת

 

את בית ההשקעות אלטשולר שחם ייצגו איתי גפן (שותף), ליאור רלוי (שותף), לי כהן והגר פלג

23 בדצמבר 2015

גורניצקי ייצגו בהצלחה חברת בת של ויתניה בע"מ בתביעה כספית על-סך 7 מיליון ש"ח נגד החברה ונגד מר גד פרופר, בעל מניות בה, שהוגשה על-ידי עו"ד יהודה זהבי. תביעתו של עו"ד זהבי, בטענה שהחברה הפרה התחייבות שבעל פה לתובע נדחתה על-ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב

גורניצקי ייצגו בהצלחה חברת בת של ויתניה בע"מ, בתביעה כספית על-סך 7 מיליון ש"ח נגד החברה ונגד מר גד פרופר, בעל מניות בה, שהוגשה על-ידי עו"ד יהודה זהבי. טענתו של התובע, עו"ד זהבי, היא כי הובטח לו, בעל פה, על-ידי החברה שיטפל במימוש זכויות ויתניה בפרויקט הדיור המוגן – "עד 120" ומגדל המשרדים "מגדל ויתניה" בקרקע ברמת החי"ל בת"א. הנתבעים טענו כי לא הייתה כל התחייבות ועו"ד זהבי קיבל את מלוא שכרו עבור השירותים המשפטיים שסיפק בקשר לפרויקט. בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה את טענותיו של עו"ד זהבי וקבע כי היעדרו של הסכם שכר טרחה בכתב מעלה תמיהה ויש לחייב עורכי דין לערוך הסכמים בכתב עם לקוחותיהם.

 

ויתניה בע"מ יוצגו על-ידי עוה"ד אלי כהן (שותף), דניאל לסרי ואלכס פלדשר.

6 בדצמבר 2015

גורניצקי ייצגו את קבוצת פתאל מלונות במכירת אחזקותיה ב-18 מלונות בגרמניה, לפי שווי של כ- 400 מיליון אירו, ובהסכמי השכירות (Sale and Lease back) של מלונות אלו לתקופה של 25 שנה. 

גורניצקי ייצגו את קבוצת פתאל בעסקה משותפת עם שותפיה הבריטיים, למכירת כלל האחזקות ב-18 מלונות, רובם מרשת לאונרדו, ב-12 ערים שונות בגרמניה. המלונות נמכרו לחברת מלונאות שוודית מובילה, לפי שווי של 400 מיליון אירו.
במסגרת עסקת המכירה נחתמו הסכמי שכירות חדשים לפיהם תמשיך קבוצת פתאל לשכור את המלונות הנמכרים למשך 25 שנים.

קבוצת פתאל יוצגה ע"י ג'ק סמית (שותף), אורי יצחק (שותף) ושמואל (סם) ברקוביץ

28 בנובמבר 2015
גורניצקי ייצגו את החתמים, בראשות ג'פריס וברקליס, בהנפקת המשך של חברת אלקוברה בהיקף של 40 מיליון דולר בנאסד"ק. אלקוברה היא חברת תרופות המתמקדת בפיתוח תרופות חדשות על מנת לסייע לחולים עם הפרעות קוגניטיביות, כולל הפרעות קשב וריכוז (ADHD) ותסמונת X שביר.
 

 

גורניצקי ייצגו את החתמים, בראשות ג'פריס וברקליס, בהנפקת המשך של חברת אלקוברה בהיקף של 40 מיליון דולר בנאסד"ק. אלקוברה היא חברת תרופות המתמקדת בפיתוח תרופות חדשות על מנת לסייע לחולים עם הפרעות קוגניטיביות, כולל הפרעות קשב וריכוז (ADHD) ותסמונת X שביר.

ג'פריס וברקליס שימש כחתמים המובילים בהנפקה. אופנהיימר, רות קפיטל וקנטור פיצג'רלד שימשו כחתמים משניים בהנפקה.

 

את החתמים ייצגו חיים פרידלנד (שותף), ארי פריד ( שותף) ואבי מיר.

11 בנובמבר 2015

גורניצקי ייצגו את החתמים, בראשות פייפר ג'פריי, בהנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציות של חברת וסקולר ביוג'ניקס בע"מ (הפועלת בשםVBL Therapeutics) בהיקף של 15 מיליון דולר ארה"ב בנאסד"ק. VBL Therapeutics היא חברת תרופות בשלב הקליני המתמקדת במחקר ופיתוח ומסחור של טיפולים בתחום הסרטן.

גורניצקי ייצגו את החתמים, בראשות פייפר ג'פריי, בהנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציות של חברת וסקולר ביוג'ניקס בע"מ (הפועלת בשםVBL Therapeutics) בהיקף של 15 מיליון דולר ארה"ב בנאסד"ק. VBL Therapeutics היא חברת תרופות בשלב הקליני המתמקדת במחקר ופיתוח ומסחור של טיפולים בתחום הסרטן.

 

פייפר ג'פריי שימש כחתם מוביל, ו-JMP Securities,Roth Capital  ו-LifeSci Capital  שימשו כחתמים משניים.

 

את החתמים ייצגו חיים פרידלנד (שותף), ארי פריד ( שותף) ויואב מר.

3 בנובמבר 2015

משרד גורניצקי ייצגו את קבוצת דן, חברת התחבורה, בעסקת ענק במסגרתה העניקה חברה בת מקבוצת דן אופציה לקבוצת דלק לרכישת בניין בהרצליה פיתוח בתמורה לסך כולל של 245 מיליון שקל (כולל התמורה בגין האופציה).

משרד גורניצקי ייצגו את קבוצת דן, חברת התחבורה, בעסקת ענק במסגרתה העניקה חברה בת מקבוצת דן אופציה לקבוצת דלק לרכישת בניין בהרצליה פיתוח בתמורה לסך כולל של 245 מיליון שקל (כולל התמורה בגין האופציה). הבניין לגביו נתנה האופציה מצוי בשלבי בנייה סופיים, משתרע על שטח קרקע של כ- 4.8 דונם ומתוכנן לשמש כמטה הפעילות החדש של קבוצת דלק. 
 
לקריאה נוספת ב'כלכליסט'
 
קבוצת דן מיוצגת על-ידי עוה"ד שלומי כהן (שותף), כפיר ידגר (שותף) וליאור רלוי (שותף)
28 באוקטובר 2015

עמותת "ידיד" קיימה אירוע התרמה חגיגי לציון 18 שנים למחלקה המשפטית. תמר כהן, שותפה במשרד גורניצקי ושות', כיהנה כיו"ר האירוע, אשר במסגרתו הוענק אות "ידיד" החברה הישראלית לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס, השופטת דורית ביניש. 


לפרטים נוספים בעיתון מעריב:

21 באוקטובר 2015

גורניצקי ייעץ וליווה את לומן קפיטל בע"מ ומשפחת וויל בעת רכישת מפעל המלט בהר טוב, אחד משלושת המפעלים שבבעלות נשר מפעלי מלט ישראליים, מונופולין בענף המלט בישראל. 

גורניצקי ייעץ וליווה את לומן קפיטל בע"מ ומשפחת וויל בעת רכישת מפעל המלט בהר טוב, אחד משלושת המפעלים שבבעלות נשר מפעלי מלט ישראליים, מונופולין בענף המלט בישראל. במסגרת העסקה ייצגנו את משפחת ויל ושותפתה Lumen Capital בהתמודדותן המשותפת במכרז לרכישת המפעל, בעריכת בדיקת נאותות וניהול מו"מ מורכב שהוביל לזכייה במכרז ולחתימה על הסכם רכישה. העסקה הינה תולדה של הסדר שגובש בין נשר ובין הממונה על ההגבלים העסקיים ומשרדי האוצר והכלכלה להגברת התחרות בשוק המלט, במסגרתו חויבה נשר למכור את המפעל לצד שלישי בלתי קשור. זוהי הפעם הראשונה בישראל ששוק המלט נפתח לתחרות, מדובר בעסקה בשווי של מאות מיליוני שקלים ואנו גאים להיות ממוביליה.

 

צוות משפטי: חיים פרידלנד, איתי גפן, אבנר פינקלשטיין ויעל קליינמן

16 בספטמבר 2015

גורניצקי ייצגו את קרן ההשקעות פורטיסימו ברכישת כל הזכויות בחברת "פישמן טכנולוגיות תרמיות בע"מ", הייצוג כלל בדיקות הגבלים עסקיים, בדיקות נאותות ומשא ומתן

גורניצקי ייצגו את קרן ההשקעות פורטיסימו ברכישת כל הזכויות בחברת "פישמן טכנולוגיות תרמיות בע"מ", המייצרת תרמוסטטים ורכיבים לתעשיית הרכב, הייצוג כלל בדיקות הגבלים עסקיים, בדיקות נאותות ומשא ומתן שהסתיים בהצלחה.

לקריאה נוספת ב'כלכליסט'


צוות משפטי: חיים פרידלנדאבנר פינקלשטייןיוני ראףאבי מירניר קנול ונועה שוייצר


8 בספטמבר 2015

עו"ד פנחס רובין, ראש המשרד, תקף בחריפות את עיכוב האישור למתווה הגז והוסיף כי אין גנאי במילה מונופול וכי מונופול איננו אסור לפי חוק 

במסגרת ועידת המשפט ה-4 של לשכת עורכי הדין, עו"ד פנחס רובין, ראש המשרד, תקף בחריפות את עיכוב האישור למתווה הגז והוסיף כי אין גנאי במילה מונופול וכי מונופול איננו אסור לפי חוק "במיוחד כשהוא שווה למדינה 8 מיליארד שקל בשנה". בוועידה השתתפו, בין היתר, נשיאת בית המשפט העליון, מרים נאור, יו"ר האופוזיציה, יצחק הרצוג, שרים, חברי כנסת ועורכי דין רבים.


לכתבה המלאה בכלכליסט

19 באוגוסט 2015

עו"ד אבירם הנדל, שותף, מציג את תיקוני החקיקה בתחום הירושה במדינות האיחוד האירופי, והשפעתם על בעלי אזרחות כפולה.

 עו"ד אבירם הנדל, שותף, מציג בעיתון גלובס את תיקוני החקיקה בתחום הירושה במדינות האיחוד האירופי, והשפעתם על בעלי אזרחות כפולה.

 

לקריאה ב'גלובס'

 

 

July 27th, 2015

עו"ד עופר צור, שותף, דן בחוק לקידום תחרותיות וצמצום ריכוזיות בכנס קולומביה של הקריה האקדמית אונו. להרצאה המלאה:  

25 ביוני 2015

משרד גורניצקי נשכר לייצג את איגוד הבנקים בישראל בקשר עם כוונת המפקח על הבנקים לפרסם הנחיות בנוגע למדיניות תגמול ליו"ר הדירקטוריון והסדרים נוספים. 


 

גורניצקי נשכר לייצג את איגוד הבנקים בישראל בקשר עם כוונת המפקח על הבנקים לפרסם הנחיות בנוגע למדיניות תגמול ליו"ר הדירקטוריון והסדרים נוספים.

 

איגוד הבנקים בישראל מיוצג על ידי השותף הבכיר פנחס רובין. 

 

לקריאה נוספת מתוך דה מרקר


20 במאי 2015

עורך דין פנחס רובין, ראש המשרד, מתייחס לחשיבות הסודיות הבנקאית ולהשלכות חתימה על אמנת בינ"ל להחלפת מידע בין רשויות מס במסגרת פאנל בנושא המאבק בשוק השחור בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין באילת. לכתבה המלאה בגלובס:


עורך דין פנחס רובין, ראש המשרד, מתייחס לחשיבות הסודיות הבנקאית ולהשלכות חתימה על אמנת בינ"ל להחלפת מידע בין רשויות מס במסגרת פאנל בנושא המאבק בשוק השחור בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין באילת.

 

לכתבה המלאה בדה מרקר'

13 במאי 2015

עו"ד ליאור רלוי, שותף, מסביר מדוע קיימים פערי מחירים בין דירות הנמכרות במסגרת פרויקט תמ"א 38/1 לבין דירות בפרויקטים חדשים

עו"ד ליאור רלוי, שותף, מסביר מדוע קיימים פערי מחירים בין דירות הנמכרות במסגרת פרויקט תמ"א 38/1 לבין דירות בפרויקטים חדשים, במסגרת כתבה בדה-מרקר המתבססת על מחקרו של עו"ד אריאל זאבי "האם דירות שנבנו במסגרת תמ"א 38 נתפשות כדירות חדשות או מחודשות – ומהי השפעת תפישה זו על מחיריהן".

 

לכתבה המלאה 

12 בינואר 2015

גורניצקי מייצגים את מייסד את "עדן טבע מרקט", מר גיא פרוביזור, בתביעה נגד קבוצת אלון הריבוע הכחול, מגה קמעונאות ונושאי משרה המכהנים בהן בעבר ובהווה, בסך 78 מיליון ש"ח.

 

גורניצקי מייצגים את מייסד את "עדן טבע מרקט", מר גיא פרוביזור, המחזיק ב-49% מחברת עדן טבע מרקט, בתביעה נגד קבוצת אלון הריבוע הכחול, מגה קמעונאות ונושאי משרה המכהנים בהן בעבר ובהווה, בסך 78 מיליון ש"ח, לאחר שהתנהלותם של האחרונים הביאה לקריסתה של עדן טבע מרקט ולכך ששווי אחזקתו של פרוביזור בעדן טבע מרקט נמחק כליל. לקריאה נוספת באתר כלכליסט

 

 

את מר גיא פרוביזור מייצגים עופר צור (שותף), כפיר ידגר (שותף) ומעיין מלמד.

19 בינואר 0201

גורניצקי מייצגים משקיע יחיד בהשקעה בשווי 2 מיליון דולר בסטארט-אפ מתחום הבריאות.

גורניצקי מייצגים משקיע יחיד בהשקעה בשווי 2 מיליון דולר בסטארט-אפ מתחום הבריאות.

 

את המשקיע מייצגים אורי יצחק (שותף) ואבי מיר

29 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו את החברה לישראל בע"מ בהנפקה לציבור של אגרות חוב חדשות בהיקף כולל של כ- 840 מיליון ₪. 

גורניצקי ייצגו את החברה לישראל בע"מ בהנפקה לציבור של אגרות חוב חדשות, שכללו סדרת אגרות חוב שקלית ולא צמודה וסדרת אגרות חוב צמודה לדולר, בהיקף כולל של כ- 840 מיליון ₪, וכן במהלך לביצוע שינויים בתנאי אגרות החוב הקיימות הנסחרות של החברה. אגרות החוב הונפקו באמצעות דוח הצעת מדף ונרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.


החברה יוצגה ע"י השותפים יאיר שילוני ונורית טראוריק, יחד עם עוה"ד איתמר בן יהודה וליאור עופר.
25 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו את בנק הפועלים בבקשה לאישור תובענה כייצוגית בסך מצטבר של למעלה מ-10 מיליארד ₪.

גורניצקי ייצגו את בנק הפועלים בבקשה לאישור תובענה כייצוגית - שהוגשה גם כנגד חמישה בנקים נוספים, בסך מצטבר של למעלה מ-10 מיליארד ₪ - ושעניינה בטענה לפיה שערי המט"ח המשמשים לפעולות בנקאיות (כדוגמת פעולת המרת מטבע ישראלי למטבע חוץ ולהיפך) מגלמים בתוכם "מרווח" שהוא כביכול "עמלה סמויה". כך, לפי הטענה, הבנק גבה מלקוחותיו "עמלת ייקור" או "עמלת הפחתה" במסגרת פעולות במט"ח, וזאת - בנוסף ל-"עמלת חליפין" המוסדרת בתעריפון הבנק. במסגרת בקשת האישור נטען כי העמלות כאמור נגבו שלא כדין, ללא גילוי נאות ללקוחות ותוך שימוש במונחים מטעים לכאורה. לאחר הליך ארוך ביום 1.3.2018 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב בו התקבלה עמדת הבנק, נדחתה הבקשה לאישור בכללותה והושתו על המבקש הוצאות משפט בסכום משמעותי. 
 
בנק הפועלים יוצג ע"י פנחס רובין (ראש המשרד) ועופר פליישר (שותף) יחד עם עוה"ד אהוד כצנלסון וליאור שרעבי.
22 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של כ-188 מיליון ₪.

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת נדל"ן מובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף כולל של כ- 188 מיליון ש"ח. אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.


מליסרון בע"מ יוצגה על ידי שרון ורקר-שגיא (שותפה), ענבל זכאי-חורב (עו"ד בכירה) ושרון שטראוס (עו"ד).

11 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו את ש.י.ר. שלמה נדל"ן בהנפקת אגרות חוב בהיקף של כ-160 מיליון ש"ח.

גורניצקי ייצגו את ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ, מקבוצת שמלצר, בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של כ-160 מיליון ש"ח. הנפקת אגרות החוב בוצעה בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב נסחרת, באמצעות דוח הצעת מדף.
החברה יוצגה ע"י שרון ורקר-שגיא (שותפה) ואיתמר בן יהודה (עו"ד).

 


החברה יוצגה על ידי שרון ורקר-שגיא (שותפה) ואיתמר בן יהודה (עו"ד).

7 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו את חברת מליסרון בע"מ במהלך של הצעות רכש חליפין להחלפת שתי סדרות אגרות חוב.

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ במהלך של הצעות רכש חליפין, שבמסגרתו הוחלפו אגרות חוב בעלות מח"מ קצר באגרות חוב בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) ארוך, באמצעות הרחבת שתי סדרות אגרות חוב נסחרות והחלפתן בשתי סדרות אגרות חוב נסחרות אחרות, וזאת בהיקף כולל של כ-377 מיליון ₪.
הצעות רכש החליפין בוצעו באמצעות הליך של מכרז על יחס ההחלפה, המאפשר לחברה לבחור את יחס ההחלפה בין אגרות החוב המוחלפות לבין אגרות החוב המחליפות, וכן את כמות אגרות החוב אותן החברה מעוניינת להחליף, בהתאם להצעות המחזיקים.


החברה יוצגה על ידי שרון ורקר-שגיא (שותפה), ענבל זכאי-חורב (עו"ד בכירה) ושרון שטראוס (עו"ד).

20 בפברואר 2018

גורניצקי ייצגו את אסם השקעות בע"מ בתובענה ייצוגית על סך מיליארד ₪ שהוגשה כנגדה. 

גורניצקי ייצגו את אסם השקעות בע"מ בתובענה ייצוגית על סך מיליארד ₪ שהוגשה כנגדה (וכנגד שטראוס גרופ בע"מ). בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, המבקש טען כי אסם הטעתה את הצרכנים בכך שגרמה להם להאמין שאבקת מרק עוף בכשרות רגילה ואבקת מרק עוף בכשרות למהדרין הן בעלות ערכים תזונתיים זהים, וזאת בין היתר, תוך הפרה של החובות החלים עליה מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 

אסם הכחישה את הטענות וטענה ששני המוצרים (אבקת מרק בכשרות רגילה ואבקת מרק בכשרות מהודרת) אינם נבדלים זה מזה רק בסוג הכשרות שלהם, אלא המדובר בשני מוצרים שונים, האחד מיוצר מרכיבים טבעיים בלבד ואילו רעהו מיוצר מרכיבים שאינם רק טבעיים. אסם הוסיפה וטענה כי צרכן סביר ודאי היה מבחין בכך שמדובר בשני מוצרים שונים המובחנים זה מזה.

 

לאחר דיון קדם המשפט בבקשת האישור, המבקש ביקש להסתלק מהתביעה ללא פסיקת הוצאות. מנגד, אסם דרשה הוצאות משפט, ובית המשפט קיבל את בקשתה. בפסק הדין המשלים, בית המשפט ציין כי כנגד אסם לא עמדה למבקש עילה כלל וכלל. בית המשפט אף הוסיף כי "... משהתגלע כי עילת התביעה של המבקש הינה קלושה עד לא קיימת, וכי התובענה כולה ראוי היה לה שלא הייתה מוגשת כלל, למצער לא במתכונתה הנוכחית, סבורני כי בדין דורשים המבקשים להורות על השתת הוצאות לטובתם".

 

החברה יוצגה ע"י נועם רונן (שותף) ועמית רון (עו"ד). 

14 בפברואר 2018

גורניצקי ייצגו את התאחדות המלונות בישראל מול רשות ההגבלים העסקיים בבקשת פטור להסדרי רכש משותף. 

גורניצקי ייצגו את התאחדות המלונות בישראל מול רשות ההגבלים העסקיים בבקשת פטור להסדרי רכש משותף. במסגרת ההסדרים, התאחדות המלונות תנהל משא ומתן עם ספקים ותרכוש עבור חברי ההתאחדות מוצרים שונים כגון: טקסטיל, חומרי ניקוי, כלי מטבח, ריהוט ועוד. הפטור שניתן על ידי הרשות הותנה בכך שיתאפשר לכל מלון להצטרף להסדר, גם אם אינו חבר בהתאחדות (בכפוף לתשלום), ובכך ששלוש הרשתות הגדולות - פתאל, ישרוטל ודן - לא יהיו צד לו.

 

התאחדות המלונות יוצגה ע"י עוה"ד אבנר פינקלשטיין (שותף) ונועה שוייצר עמר.

8 בפברואר 2018

גורניצקי ייצגו את עופר סחף בע"מ מקבוצת עופר השקעות בע"מ בעסקה סבוכה ומאתגרת למכירת מלוא זכויותיה בסכום כולל של 111,000,000 ש"ח.

גורניצקי ייצגו את עופר סחף בע"מ מקבוצת עופר השקעות בע"מ, בעסקה סבוכה ומאתגרת למכירת מלוא זכויותיה במתחם הממוקם באזור התעשייה בחולון, לקרן הריט סלע קפיטל נדל"ן, בסכום כולל של 111,000,000 ש"ח בתוספת מע"מ.
מדובר במתחם עליו בנויים שלושה בניינים הידועים כ"בית מרכזים 2000", המושכרים לשוכרים שונים, וביניהם קבוצת ח. מר, למטרות משרדים ותעשיה עתירת ידע.
ההסכם נחתם ביום 6.2.2018.

 

החברה יוצגה ע"י עורכי הדין שלומי כהן (שותף) ודנה סואידמן.

5 בפברואר 2018

גורניצקי ייצגו את החתמים, ובראשם Jefferies ו- BMO Capital Markets בהצעה לראשונה לציבור (IPO) בנאסד"ק, של חברת סול-ג'ל טכנולוגיות בהיקף של 86 מיליון דולר.

גורניצקי ייצגו את החתמים ובראשם Jefferies ו- BMO Capital Markets בהצעה לראשונה לציבור (IPO) בנאסד"ק, של חברת סול-ג'ל טכנולוגיות בהיקף של 86 מיליון דולר.
סול-ג'ל הינה חברה המצויה בשלב ניסוי קליני ומפתחת תרופות למחלות עור המבוססות על הטכנולוגיה הקניינית שלה העוטפת את החומר הפעיל בתרופה בגרגרים של סיליקה (silica-based microencapsulation technology).
Jefferies ו- BMO Capital Markets שימשו כחתמים מובילים בהנפקה. JMP Securities ו- Raymond James שימשו כחתמים משניים בהנפקה.

החתמים יוצגו על ידי השותפים חיים פרידלנד וארי פריד יחד עם עו"ד יואב מר.

24 בינואר 2018

גורניצקי ייצגו את חברת הפניקס ומספר נושאי משרה בכירים בחברה בקשר עם חקירת רשות ניירות ערך.

גורניצקי ייצגו את חברת הפניקס ומספר נושאי משרה בכירים בחברה בקשר עם חקירת רשות ניירות ערך, אשר במסגרתה נחקרו חשדות לביצוע עבירות תרמית בקשר לניירות ערך ועבירות מחוק העונשין ובכלל זה קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ורישום כוזב במסמכי תאגיד.
על פי החשד, בוצעו בדרכי מרמה אלפי עסקאות מתואמות ועצמיות בין חשבונות אקסלנס לבין חשבונות הפניקס, וזאת במטרה ליצור רווחים אסורים על חשבון עמיתי הפניקס ותוך השפעה על שערי ניירות הערך במסחר.
משרדנו ליווה את החברה ונושאי המשרה בכל שלבי החקירה, מפתיחתה בשנת 2015 ועד להודעת הרשות מיום 22.1.2018, לפיה תיק החקירה כנגד החברה ונושאי המשרה נסגר.

 

החברה יוצגה ע"י פנחס רובין (ראש המשרד) והשותפים  ארז הראל והילה שמעון, יחד עם עוה"ד לירון קרס
22 בינואר 2018

גורניצקי מייצגים את מלון מלכת שבא אילת בתביעה שהוגשה כנגד החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ על סך של כ- 33 מיליון ₪.

גורניצקי ייצגו את מלון מלכת שבא אילת בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כנגד החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ על סך של כ- 33 מיליון ₪. עניינה של התביעה באכיפת הסכם שנחתם בין הצדדים, בו התחייבה הנתבעת לפתח סביבה חופית בחזית המלון, ובנוסף לחייב את הנתבעת לשלם פיצויים למלון מלכת שבא בגין ההפרות והנזקים האדירים שנגרמו נוכח ההפרות החוזיות.

 

מלון מלכת שבא אילת יוצג ע"י עורכי הדין אורלי טננבאום (שותפה) וליאור שרעבי ממשרד גורניצקי ושות'.

לקריאת הכתבה: לחצו כאן

7 בינואר 2018

גורניצקי מייצגים את חברת קלדש בניה בע"מ בתביעה שהוגשה נגדה במסגרת פרשת הולילנד.

גורניצקי ייצגו את חברת קלדש בניה בע"מ בתביעה שהוגשה נגדה במסגרת פרשת הולילנד. בתחילת הפרשה בשנת 2013 החליטה הוועדה המקומית לתכנון ובניה של עיריית ירושלים להגיש תביעה כנגד יזמי פרוייקט הולילנד. 

הטענה המרכזית של העיריה הייתה כי לפי העדויות בתיק הפלילי של עד המדינה המנוח, מר שמואל דכנר ז"ל, נרקמה כביכול קנוניה לפיה יזמי פרויקט הולילנד רימו את העירייה והוליכו אותה שולל במסגרת המגעים לחתימה על הסכם היטל השבחה ייחודי.

בית משפט קיבל את מלוא טענות קלדש וקבע כי לא הייתה כל קנוניה וכי לא הייתה כל הסתרה מהעירייה. בית המשפט אף קבע כי לולא הטענה לפיה נטלו הנתבעות חלק בתרמית, היתה התביעה נדחית על הסף מחמת התיישנות עילתה. כב' השופט וינוגרד דחה את טענת התרמית שבאי מסירת העובדות אודות הפרויקט.

כמו כן, דחה כב' השופט וינוגרד בפסק דינו את תביעת הוועדה המקומית בירושלים בסך של 130 מיליון ₪ כנגד קלדש בניה בע"מ, הולילינד תיירות (1992) בע"מ, הלל צ'רני והולילנד פארק בע"מ, תוך שהוא מחייב את הוועדה המקומית בירושלים בהוצאות כוללות בסך של 1.4 מיליון ש"ח.

קלדש בניה בע"מ יוצגה על ידי עורכי הדין אורלי טננבאום (שותפה) ודניאל לסרי.
27 בדצמבר 2017

גורניצקי מייצגים את סהר החזקות בתביעה שהוגשה נגדה

גורניצקי ייצגו את חברת סהר החזקות (חברה מקבוצת דלק) במסגרת הדיפת תביעה שהוגשה כנגדה על ידי חברת "דיזינגוף תל אביב 176" לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בטענה שסהר נמנעה מלפעול "בשקידה נאותה" לרישום זכויותיה בנכס המכונה "בית סהר", אותו סהר מכרה לדיזינגוף בשנת 2010 בסך העולה על 25 מיליון ₪. במסגרת גישור אשר נערך בפני המגשר, עו"ד עמוס גבריאלי, הסכימו הצדדים כי התביעה שהגישה דיזינגוף תידחה, וזאת מבלי שסהר תידרש לשלם לדיזינגוף סכום כלשהו.

 

את סהר ייצגו אורלי טננבאום (שותפה) ועו"ד אלכס פלדשר.

19 בדצמבר 2017

גורניצקי מייצגים את חברת שפע ימים בע"מ (א.ט.מ.) בהנפקה ראשונה לציבור.

גורניצקי ייצגו את חברת שפע ימים בע"מ (א.ט.מ.) בהנפקה ראשונה לציבור בבורסה לניירות ערך בלונדון. שפע ימים הנה חברת אקספלורציה וכרייה של אבנים יקרות הפועלת בצפון הארץ.

 

את שפע ימים ייצגו השותף איתי גפן ועו"ד יואב מר.

10 בדצמבר 2017

גורניצקי מייצגים את בז"ן, כי"ל ו- OPC בהסכם ענק לרכישת גז.

גורניצקי ייצגו את החברות בז"ן, כי"ל ו-OPC בהסכם בשווי 5.7 מיליארד דולר לרכישת גז טבעי מחברת אנרגי'אן, בעלת החזקות במאגרים כריש ותנין. בכך הבטיחה אנרג'יאן, את כמות המטרה המינימלית הנדרשת לצורך פיתוח המאגרים. על פי הערכת אנרג'יאן הגז ייחל לזרום מהמאגרים במהלך שנת 2020.
החברות יוצגו על ידי השותף ג'ק סמית יחד עם עו"ד אמיר צמח.
13 בנובמבר 2017

גורניצקי מייצגים את החתמים, ובראשם Cantor Fitzgerald ו-Nomura , בהנפקה לציבור של רדהיל ביופארמה.

גורניצקי ייצגו את החתמים, ובראשם Cantor Fitzgerald ו- Nomura Securities, בהנפקת המשך בנאסד"ק של חברת רדהיל ביופארמה, בהיקף של 22.5 מיליון דולר.

רדהיל הנה חברת ביו-פרמצבטיקה המתמקדת בעיקר בפיתוח ומסחור של תרופות בעלות מולקולות קטנות הנלקחות דרך הפה, בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים, לטיפול במחלות הקשורות לדרכי העיכול, מחלות דלקתיות וסרטן. החברה נסחרת בנאסד"ק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב.

החתמים יוצגו על ידי השותפים חיים פרידלנד וארי פריד, יחד עם עו"ד ניר קנול.

30 באוקטובר 2017

גורניצקי מייצגים את אייפקס פרטנרס ברכישת עסקי הבקרה האלקטרונית של חברת 3M.

גורניצקי ייצגו את אייפקס פרטנרס ברכישת עסקי הבקרה האלקטרונית של חברת 3M.

 

אייפקס פרטנרס יוצגה על ידי חיים פרידלנד, אלית אלקון, יורם ערד, יוני ראף, אסף הראל, אבי מיר, עודד אוני, סם ברקוביץ ולירון קורן. צוות ה- DD כלל את דן פישר, אורי שיינקמן (דיני עבודה), טיגיסט ביילייאי סלומון (נדל"ן), דניאל רשף, דניאלה סגל ושרון ריינגוירץ. לקריאה נוספת (אנגלית): Apax Press Release.
25 באוקטובר 2017

גורניצקי מייצגים חברות בשליטת בני פרץ ואייל גולן בבקשה למתן צו מניעה זמני.

גורניצקי ייצגו את ליאם שי נדלן וליאם טוהר השקעות (חברות בשליטת בני פרץ ואייל גולן) בבקשה למתן צו מניעה זמני ובבקשה למתן הוראות לנאמן שהוגשו לבית המשפט המחוזי כנגד קבוצת הנדל"ן אביסרור. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה למתן צו מניעה זמני שהגישו ליאם שי וליאם טוהר, ובהתאמה הורה בצו שיפוטי לקבוצת אביסרור להימנע מכל דיספוזיציה במניות אשר הוחזקו על ידה בנאמנות עבור ליאם שי וליאם טוהר. 

החברות יוצגו על ידי מיכאל איילון (שותף) ועו"ד אלכס פלדשר.
3 באוקטובר 2017

גורניצקי מייצגים את צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ בבקשה לאישור תביעה נגזרת כנגד דירקטורים בחברה.

 

גורניצקי ייצגו דירקטורים בחברה הציבורית צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ ("צמיחה") בבקשה לאישור תביעה נגזרת נגד החברה. הבקשה לאישור תביעה נגזרת סבה על עסקה שבוצעה בשנת 2013 ובמסגרתה רכשה צמיחה זכויות ברישיון לחיפוש נפט וגז שבבעלות חברת "שמן משאבי נפט וגז בע"מ", אשר בהמשך הדרך התגלה כקידוח "יבש", והכספים שהושקעו בו ירדו לטמיון. המבקש, בעל מניות בחברת האם של צמיחה, גרינסטון תעשיות בע"מ, טען כי עסקת שמן הייתה עסקת בעלי עניין אשר אושרה שלא במנגנוני האישור הקבועים בסעיף 275 לחוק החברות, וכי מדובר בעסקה פזיזה ורשלנית, שדירקטוריון החברה אישר אותה תוך הפרת חובות זהירות ואמון, כדי לשרת, כביכול, את אינטרס בעלת השליטה (בשרשור) בחברה, חברת אולטרה אקוויטי בע"מ. לאור טענות אלו, דרש המבקש כי הדירקטורים יפצו את החברה פיצוי בגובה סכום ההשקעה של צמיחה בעסקת שמן, שעמד על כ-20 מיליון ₪.

לאחר שבית המשפט המחוזי דחה את התביעה על כל חלקיה, בפסק דין מקיף, מנומק ומפורט, המבקש ערער כאמור לבית המשפט העליון, ביום 26.9.2017 דחה בית המשפט העליון את הערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ואישרר את החלטת כבוד השופטת רונן לדחות בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד החברה.

החברה יוצגה על ידי נועם רונן (שותף) ועו"ד נגה חרובי.

 

19 בספטמבר 2017

גורניצקי מייצגים את קבוצת דלק במכירת מניות הפניקס.

גורניצקי ייצגו את קבוצת דלק בעסקה בהיקף של עד כ- 2.5 מיליארד ₪, במסגרתה מכרה 4.9% מהון המניות בחברת הפניקס אחזקות, ונתנה אופציה לרכישת יתרת אחזקותיה בחברה (52.25% בסך הכל) והעברת השליטה בפניקס לרוכש. 

את קבוצת דלק ייצגו פנחס רובין (ראש המשרד) והשותפים אלית אלקון ואורי יצחק, יחד עם עוה"ד אבי מיר ואלון פלד.
11 בספטמבר 2017

גורניצקי מייצגים את בנק הפועלים בתביעה מצד גורמים פלסטינים.

גורניצקי ייצגו את בנק הפועלים, יחד עם משרד Norton Rose Fulbright, בהליך בו בית משפט פדראלי אמריקאי בוושינגטון דחה תביעה על סך מיליארד דולר (לאחר שהתביעה הופחתה מ-34.5 מיליארד דולר), בעיקר על בסיס דוקטרינת השאלה הפוליטית (political questions doctrine). מדובר בתביעה שהוגשה על-ידי תובעים פלסטינים, בתמיכה של ארגונים פרו-פלסטינים, כנגד שורה של תאגידים ויחידים. התביעה טענה לאחריות הנתבעים להפרות שונות של הדין הבין-לאומי הקשורות לפעילות בהתנחלויות ולפעילות צה"ל באיו"ש וברצועות עזה.

 

את בנק הפועלים ייצגו פנחס רובין (ראש המשרד) יחד עם עוה"ד קובי מרקוס, ניר קידר ואסף הראל.

5 בספטמבר 2017

גורניצקי מייצגים בהצלחה את קבוצת לוזון בתביעה שהגישה.

גורניצקי ייצגו את קבוצת לוזון בתביעה שהגישה להצהיר כי שעבוד מניות חברת דורי אנרגיה (בעלת מניות בתחנת הכוח "דוראד") שבבעלותה, כבטוחה לגיוס אג"ח בסך של כ-180 מיליון ש"ח, אינו מפעיל את זכות הסירוב הראשון הקבועה בהסכם בעלי המניות של תחנת הכח דוראד. 
 
בסופו של ההליך, ניתן פסק דין מדוקדק ומלומד אשר קיבל את התביעה במלואה וכן נפסקו הוצאות גבוהות במיוחד לזכות החברה. 
פסק הדין עסק בסוגיות מסחריות ותאגידיות מורכבות ועקרוניות והחלתן בתחום ההתנהלות הפיננסית והחוזית של תאגידים ציבוריים.

את החברה ייצגו אלי כהן (שותף) ועוה"ד דניאל לסרי ואלכס פלדשר.
28 באוגוסט 2017

גורניצקי מייצגים את החתמים, בהובלת אופנהיימר ושות', בהנפקת המשך לציבור של אינטק פארמה בע"מ.

גורניצקי ייצגו את החתמים, בהובלת .Oppenheimer & Co, בהנפקת המשך לציבור של אינטק פארמה בע"מ בנאסד"ק בהיקף של 57.5 מיליון דולר. אינטק פארמה הנה חברת ביו-פרמצבטיקה בשלב הניסויים הקליניים, העוסקת בהשבחת תרופות על בסיס טכנולוגיית גלולת האקורדיון.
 
.Oppenheimer & Co. Inc שימשו כחתם מוביל בהנפקה. Roth Capital Partners ו- Maxim Group LLC שימשו כחתמים משניים בהנפקה.
 
החתמים יוצגו על ידי השותפים חיים פרידלנד וארי פריד, יחד עם עוה"ד דניאל סקאלד וניר קנול.
14 באוגוסט 2017

גורניצקי מייצגים את ש.י.ר שלמה נדל"ן בהצעת רכש חליפין להחלפת סדרת אגרות חוב.

גורניצקי ייצגו את ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, מקבוצת שמלצר, בהצעת רכש חליפין, שבמסגרתה הוחלפו אגרות חוב בעלות מח"מ קצר באגרות חוב בעלות מח"מ ארוך, באמצעות הרחבת סדרת אגרות חוב נסחרת והחלפתה בסדרת חוב נסחרת אחרת, וזאת בהיקף כולל של כ-128 מיליון ש"ח.

 

הצעת רכש החליפין בוצעה באמצעות הליך של מכרז על יחס ההחלפה, המאפשר לחברה לבחור את יחס ההחלפה בין אגרות החוב המוחלפות לבין אגרות החוב המחליפות, וכן את כמות אגרות החוב אותן החברה מעוניינת להחליף, בהתאם להצעות המחזיקים. 

 

את ש.י.ר שלמה נדל"ן ייצגו שרון ורקר-שגיא (שותפה) ושרון שטראוס (עו"ד).

7 באוגוסט 2017

.גורניצקי מייצגים את בנק הפועלים בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון

גורניצקי מייצגים את בנק הפועלים בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, בבקשה לבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי (כב' השו' אלטוביה) אשר הורה לבנק לגלות בפני בעל מניות השוקל להגיש תביעה נגזרת נגד בכירי הבנק, מסמכים פנימיים בנוגע לאשראי קבוצת פישמן.

 

בית המשפט העליון קיבל את בקשת הערעור וביטל את החלטת בית המשפט המחוזי.

 

את בנק הפועלים ייצגו השותפים פנחס רובין וירון אלכאוי יחד עם שירין גבאי מצגר (עו"ד).

2 באוגוסט 2017

גורניצקי מייצגים את פתאל בדחיית בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד הרשת.

גורניצקי ייצגו את רשת המלונות פתאל בדחיית בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד הרשת, על סך של כ- 9.5 מיליון ₪ בטענה כי פתאל מנעה שידורי כתוביות סמויות בשידורי הטלויזיה במלונות הרשת. בית המשפט קבע, כי לא חלה חובה על פתאל להנגיש את הכתוביות וכי פתאל פעלה, לפנים מחובתה בדין, וכצעד מבורך, לאפשר לכל אורחיה לצפות בכתוביות סמויות.

את הרשת ייצגו השותף נועם רונן יחד עם עוה"ד שגיא פדוראנו ונמרוד סביל.
30 ביולי 2017

גורניצקי מייצגים את פריוריטי סופטוור ברכישת מלוא פעילות ה-ERP של חברת מוניטין מערכות מידע.

גורניצקי מייצגים את פריוריטי סופטוור, חברת בת של קרן פורטיסימו, ברכישת מלוא פעילות ה-ERP של חברת מוניטין מערכות מידע, חברה ותיקה בתחום המעניקה שירותי פיתוח, ייעוץ והטמעה של מערכות ERP ללקוחות גדולים רבים בארץ. זוהי הרכישה השלישית שמבצעת פריוריטי בתקופה האחרונה באמצעות משרדנו. אנו מברכים את פריוריטי על המשך התרחבות פעילותה בארץ ובעולם.

 

את פריוריטי ייצגו שגית עמית-אבן (עו"ד בכירה), איתן מור (עו"ד), דניאל רשף (עו"ד) ואורי שינקמן (עו"ד).

11 ביולי 2017

גורניצקי מייצגים את Le Peigne בהשקעתה ב- .Riskified Ltd.

גורניצקי ייצגו את Le Peigne בהשקעתה בחברת הסטארט-אפ הישראלית Riskified Ltd, המתמחה באבטחת רכישות מקוונות, כחלק מקונסורציום של משקיעים בסבב גיוס הון של החברה בסך 33 מיליון דולר. Le Peigne נשלטת על ידי קבוצת Arnault, השולטת גם בכריסטיאן דיור ו- LVMH Moet-Hennessy – לואי ויטון.

Le Peigne יוצגה על ידי חיים פרידלנד (שותף) ויואב מר (עו"ד).
10 ביולי 2017

גורניצקי מייצגים את yes במכירת פורמט הסדרה "השוטר הטוב" ל-Netflix. 

גורניצקי ייצגו את yes בעסקה למכירת הפורמט של הסדרה "השוטר הטוב" לחברת Netflix הכוללת את הזכות ליצירת סדרה על בסיס הסדרה הישראלית.

 

לפי העסקה, Netflix תפיק סדרת מקור על בסיס הפורמט של הסדרה הישראלית. לקריאה נוספת לחצו כאן.
 
את yes ייצגו יורם ערד (שותף) ולליב אמיתי.
6 ביולי 2017

גורניצקי מייצגים את שיכון ובינוי בסגירה הפיננסית של פרוייקט ליצור חשמל בהיקף של כ- 650 מיליון ש"ח. 

גורניצקי ייצגו את קבוצת שיכון ובינוי בסגירה הפיננסית של הפרויקט להקמת המתקן הגדול בישראל ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית (120MW). המתקן יוקם בשטחי קיבוץ צאלים בנגב והיקף הפרוייקט מוערך בכ- 650 מיליון ש"ח.

 

קבוצת שיכון ובינוי יוצגה על ידי השותפים איתי גפן (ראש תחום תשתיות) ויפתח פרבר, יחד עם עוה"ד מיה דביר ולירון קורן.

3 ביולי 2017

גורניצקי ייצגו את שטראוס גרופ בהנפקה פרטית בהיקף של כ-180 מיליון ש''ח.

גורניצקי ייצגו את שטראוס גרופ בע"מ, חברת המזון והמשקאות הגדולה בישראל, בהנפקה פרטית של כ-2.7 מיליון מניות רגילות של החברה לגופים מוסדיים, בהיקף כולל של כ-180 מיליון ש''ח.


שטראוס גרופ בע"מ יוצגה על ידי שרון ורקר-שגיא (שותפה) ושי חן (עו"ד).

22 ביוני 2017

פרק ישראלי בדוח בינלאומי העוסק בהגנות המשפטיות על פורמטים טלוויזיוניים.

 משרדנו השתתף בדוח בינלאומי הכולל 30 מדינות בתחום התקשורת והמדיה בנוגע להגנות המשפטיות על פורמטים טלוויזיוניים.


הדוח מספק סקירה משווה של הגנות משפטיות הניתנות לפורמטים טלוויזיוניים והינו שיתוף פעולה בין ארגון FRAPA העולמי המוביל את תחום ההכרה וההגנה על פורמטים טלוויזיוניים לבין פירמת עו"ד העולמית Baker McKenzie

את הפרק הישראלי בדוח כתבו ראש תחום תקשורת והשותף המנהל ליאור פורת יחד עם עורכת הדין קארין שני.

לקריאה נוספת באתר הארגון:   https://www.frapa.org/general/formats-are-protected-by-law/

 

8 ביוני 2017

.גורניצקי מייצגים את קרן נוי ברכישת חלקה של תה"ל בפרויקט האגירה השאובה בכוכב הירדן

גורניצקי מייצגים את קרן ההשקעות הפרטית נוי ברכישת חלקה של חברת תה"ל בפרויקט האגירה השאובה בכוכב הירדן. היקף העסקה כ- 120 מיליון ש"ח. קרן נוי יוצגה על ידי השותפים איתי גפן (ראש תחום תשתיות) ורונית רוזנשטיין-בראל, יחד עם עו"ד עמית לוי.

1 ביוני 2017

גורניצקי ייצגו את טלרד נטוורקס בע"מ בהנפקת מניות לראשונה (תשקיף IPO) בבורסה לני"ע בת"א.

גורניצקי מייצגים את טלרד נטוורקס בע"מ בהנפקת מניות לראשונה (תשקיף IPO) בבורסה לני"ע בת"א.

 

משרד גורניצקי ייצג את חברת טלרד נטוורקס בע"מ בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות בבורסה לני"ע בת"א. ההנפקה בוצעה בהיקף של כ- 160 מיליון ש"ח, תוך שילוב של הקצאת מניות ע"י החברה, לצד הצעת מכר מניות ע"י בעלי מניות בחברה. המדובר בהנפקת אקוויטי לציבור (IPO) מהבודדות שבוצעו בבורסה בתל אביב בשנים האחרונות. טלרד הינה חברת תקשורת גלובלית העוסקת במתן שירותי ופתרונות תקשורת ובכלל כך במכירת מוצרי תקשורת אלחוטית. את החברה ייצגו עו"ד יאיר שילוני (שותף), עו"ד בכירה שגית עמית אבן ועוה"ד איתמר בן יהודה ונטע-לי אביב

8 במאי 2017

גורניצקי ייצגו את שטראוס גרופ בהנפקת ענק של כ-115.9 מיליון ש''ח

גורניצקי ייצגו את שטראוס גרופ בע"מ, חברת המזון והמשקאות הגדולה בישראל, בהנפקה של כ-1.7 מיליון מניות רגילות של החברה לציבור, בהיקף כולל של כ-115.9 מיליון ש''ח.


מהלך הנפקת המניות לציבור נעשה בהמשך להנפקה פרטית של מניות לגופים מוסדיים שביצעה החברה בהיקף כולל של כ-144 מיליון ש''ח.


שטראוס גרופ בע"מ יוצגה על ידי שרון ורקר-שגיא (שותפה) ושי חן (עו"ד).

12 באפריל 2017

גורניצקי מייצגים את חברת הביטוח הפניקס אשר קיבלה צו זמני העוצר את הליך המכירה של נכסיה העיקריים של קבוצת ארנה.

גורניצקי מייצגים את חברת הביטוח הפניקס אשר קיבלה צו זמני העוצר את הליך המכירה של נכסיה העיקריים של קבוצת ארנה.

במסגרת המרצת פתיחה בעניין זכות הסירוב הראשון של הפניקס בקניון סטאר סנטר אשדוד, בית המשפט המחוזי בתל אביב עצר הליך מכירה שבוצע על ידי ארנה גרופ של קניון סטאר סנטר אשדוד וקניון ארנה בנהריה, שהוצעו להימכר יחד כמקשה אחת ובכך לעקוף באופן פסול את זכות הסירוב הראשון של הפניקס. בית המשפט שדן בבקשה ערב הפסח קבע, כי בשלב זה לא תתבצע כל התקשרות ביחס להעברה של כל זכות במקרקעין עליהם מצוי מתחם קניון סטאר סנטר אשדוד, וכי הצו יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת בתיק.

 

חברת הפניקס מיוצגת ע"י עו"ד נועם רונן (שותף) ודניאל בר-לב ממשרד גורניצקי.

5 באפריל 2017

גורניצקי ייצגו את פתאל בעסקה עם קבוצת איסתא לרכישת 3 מלונות בקפריסין תמורת כ-80 מיליון אירו.

משרד גורניצקי ייצג את רשת מלונות פתאל בעסקה משותפת עם קבוצת איסתא לרכישת 3 מלונות בעיר פאפוס שבקפריסין תמורת סך של כ-80 מיליון אירו.
 
גורניצקי טיפל בהיבטים השונים בקשר עם העסקה האמורה החל מעריכת הסכם בעלי המניות בין פתאל ואיסתא בקשר עם החברה המשותפת שביצעה את רכישת המלונות, דרך עריכת הסכמי השכירות ארוכי הטווח לניהול המלונות והפעלתם על ידי קבוצת פתאל, ולבסוף בייצוג פתאל בהסכם המימון מול קבוצת הפניקס לקבלת אשראי בסך (קרן) של 56 מיליון יורו לצורך ביצוע העסקה. 
 
רשת מלונות פתאל יוצגה על-ידי כפיר ידגר (שותף), יפתח פרבר (שותף) אביעד רבינוביץ ודפנה צדקיהו.
30 במרץ 2017

גורניצקי מייצגים את עופר השקעות בע"מ בשתי עסקאות מימון בהיקף של 240 מיליון שקל

גורניצקי מייצגים את עופר השקעות בע"מ, חברת האחזקות הפרטית של משפחת עופר, בשתי עסקאות מימון בהיקף של 240 מיליון ₪
 
משרד גורניצקי ייצג את עופר השקעות בע"מ, חברה האחזקות הפרטית של משפחת עופר, בשתי עסקאות מימון מורכבות בהיקף של 240 מיליון ש"ח עם בנק דיסקונט ועם קבוצת הפניקס. 

את עופר השקעות ייצגו כפיר ידגר (שותף מנהל), אורי הלר (תאגידים ומימון) ואביב אורינובסקי (נדל"ן).
22 בפברואר 2017

גורניצקי מייצגים את מליסרון בע"מ במהלך חדשני של הצעת רכש חליפין באמצעות מכרז על יחס ההחלפה, שבמסגרתה הוחלף חוב טווח קצר בחוב טווח ארוך, וזאת בהיקף כולל של כ-540 מיליון ש"ח

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ במהלך חדשני של הצעת רכש חליפין, שבמסגרתה בוצעה לראשונה החלפה של אגרות חוב באמצעות מכרז על יחס ההחלפה. במסגרת המהלך הוחלפה אגרות חוב בעלות מח"מ קצר באגרות חוב בעלות מח"מ ארוך (אשר הונפקו בדרך של הרחבת סדרה סחירה), וזאת בהיקף כולל של כ-540 מיליון ₪. הצעת רכש החליפין בוצעה באמצעות הליך ראשון מסוגו בדרך של מכרז על יחס ההחלפה, המאפשר לחברה לבחור את יחס ההחלפה בין אגרות החוב המוחלפות לבין אגרות החוב המחליפות, וכן את כמות אגרות החוב אותן החברה מעוניינת להחליף בהתאם להצעות המחזיקים. 

 

את מליסרון בע"מ ייצגו שרון ורקר-שגיא (שותפה), ענבל זכאי-חורב (עו"ד בכירה), אורי הלר ושי חן.
2 בפברואר 2017

משרד גורניצקי מייצג את המשקיעה העיקרית, חברת י.ט.י. לני השקעות בע"מ המשקיעה המובילה בסבב גיוס הון מסדרת A של חברת גארדיאן אופטיקל טכנולוגיות בע"מ המפתחת חיישן תלת מימד לשיפור בטיחות הנהיגה 

משרד גורניצקי מייצג את המשקיעה המובילה, חברת י.ט.י. לני השקעות בע"מ בסבב גיוס הון מסדרת A של חברת גארדיאן אופטיקל טכנולוג'יז בע"מ המפתחת חיישן תלת מימד לשיפור בטיחות הנהיגה. חברת גארדיאן אופטיקל טכנולוג'יז הנה חברת סטארט- אפ ישראלית וחדשנית אשר פיתחה חיישן תלת מימד מתקדם המסוגל להבדיל בין חפצים דוממים לבני אדם והודות לכך הופך את חווית הנסיעה לבטוחה בהרבה. החיישן מזהה ומונע מקרים בהם ילדים נשכחים ברכב כמו גם משמש כתזכורת נוספת לחגירת חגורות בטיחות, כריות האוויר ברכב, ניטור הנסיעה, זיהוי תנועה, זיהוי פנים, "קופסה שחורה" לרכב וניטור נתונים נוספים.

את חברת י.ט.י. לני השקעות בע"מ ייצגו תימור בלן (שותף) ואבי מיר

19 בינואר 2017

גורניצקי ייצגו את שיכון ובינוי בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של כ- 348.5 מיליון ש"ח, בדרך של הרחבת סדרה

גורניצקי ייצגו את שיכון ובינוי בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של כ- 348.5 מיליון ש"ח, בדרך של הרחבת סדרה.

 

את שיכון ובינוי בע"מ ייצגה שרון ורקר-שגיא (שותפה)

12 בינואר 2017

גורניצקי ייצגו את החברה לישראל בע"מ במהלך של הנפקת אגרות חוב חדשות בהיקף כולל של כ- 810 מיליון ש"ח

גורניצקי ייצגו את החברה לישראל בע"מ (חברת ציבורית הנסחרת במדד ת"א 25 בבורסה בת"א; בעלת השליטה בכימיקלים לישראל בע"מ), בהנפקת סדרת אגרות חוב לציבור, בהיקף כולל של 810 מיליון ש"ח. 
 
את החברה לישראל בע"מ ייצגו יאיר שילוני (שותף) ואיתמר בן-יהודה.
20 בדצמבר 2016

גורניצקי ייצגו את סבון של פעם ובעלי המניות בחברה במכירת 70% מהחזקות החברה לידי קבוצת Yves Roche

גורניצקי ייצגו את סבון של פעם ובעלי המניות בחברה במכירה של 70% מהחזקות בעלי המניות של סבון לידי קבוצת Yves Roche. סבון היא המפיקה והקמעונאית מובילה במוצרי הקוסמטיקה, טיפוח הגוף, עיצוב ואווירת הבית הנמכרים בחנויות קונספט מסביב לעולם. Yves Rocher הינו מותג קוסמטיקה ויופי עולמי המבוסס בלה גסלי, צרפת. לקבוצה יש נוכחות מרשימה ב-88 מדינות ב-5 יבשות.
 
במסגרת העסקה, בעלי המניות המוכרים ימשיכו להחזיק חלק ממניות החברה העולמית וייקחו תפקיד פעיל בניהול החברה במשך תקופה שתיארך מספר שנים, כשלאחר מכן תהיה להם אפשרות לאקזיט. בנוסף למשא ומתן על הסכם המכירה, משרדנו נדרש לנהל משא ומתן על הסכם בעלי מניות בין Yves Rocher ובעלי המניות המוכרים לצורך הסדרת היחסים בין הצדדים להנהלת החברות.
 
 
 את סבון של פעם ובעלי המניות של החברה ייצגו חיים פרידלנד (שותף), יהונתן ראף, יואב מר, סם ברקוביץ, דניאל סקאלד (מיסוי) ובר סראפיאן (דני עבודה)
12 בדצמבר 2016

גורניצקי ייצגו את החתמים, בראשות ג'פריס וקואון (Jefferies and Cowen), בהנפקת המשך של חברת ניורודרם (NeuroDerm) בהיקף של 86 מליון דולר בנאסד"ק

גורניצקי ייצגו את החתמים, בראשות ג'פריס וקואון (Jefferies and Cowen), בהנפקת המשך של חברת ניורודרם (NeuroDerm) בהיקף של 86 מליון דולר בנאסד"ק.
NeuroDerm הינה חברה העוסקת במחקר, פיתוח ומסחור תרופות קליניות לטיפול בהפרעות במערכת העצבים. Jefferies ו- Cowen שימשו כחתמים המובילים בהנפקה. ריימונד ג'יימס ושות' (Raymond James & Associates) ורות' קפיטל (Roth Capital Partners) שימשו כחתמים משניים בהנפקה. 
 
את החתמים ייצגו חיים פרידלנד (שותף), ארי פריד (שותף) וניר קנול
5 בדצמבר 2016

גורניצקי מייצגים את גולן טלקום בהליכי הערר בבית הדין להגבלים עסקיים על החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים להתנגד לעסקת המיזוג בין גולן טלקום וסלקום ישראל

גורניצקי מייצגים את גולן טלקום בהליכי הערר בבית הדין להגבלים עסקיים על החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים להתנגד לעסקת המיזוג בין גולן טלקום וסלקום ישראל.

 

את גולן טלקום מייצגים בנושא זה אבנר פינקלשטיין (שותף) ונועה שוויצר עמר

30 בנובמבר 2016

גורניצקי יצגו את מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בהתקשרות עם שני גופים מוסדיים בכתב התחייבות נדחה, לפיו העמידו למנורה ביטוח סך של 100 מיליון ש"ח, שתמורתו הוכרה כהון משני מורכב של מנורה ביטוח.

גורניצקי יצגו את מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בהתקשרות עם שני גופים מוסדיים, צדדים שלישיים שאינם קשורים לקבוצת מנורה, בכתב התחייבות נדחה, לפיו העמידו למנורה ביטוח סך של 100 מיליון ש"ח, שתמורתו הוכרה כהון משני מורכב של מנורה ביטוח בהתאם לאישור של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

את מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ייצגה שרון ורקר-שגיא (שותפה).
27 בנובמבר 2016

גורניצקי ייצגו בהצלחה קבוצת רכישה בדחיית בקשה להעברת בורר מתפקידו, וכן בדחיית בקשת רשות ערעור על פסק הדין, אשר התנהלה בבית המשפט העליון

גורניצקי ייצגו בהצלחה קבוצת רכישה בדחיית בקשה להעברת בורר מתפקידו, אשר התנהלה בפני השופט א' ואגו בבית המשפט המחוזי וכן בדחיית בקשת רשות ערעור על פסק הדין, אשר התנהלה בפני כבוד השופט דנציגר בבית המשפט העליון.

 

במסגרת הבקשה להעברת הבורר מתפקידו ובמסגרת בקשת רשות הערעור על פסק הדין, נטען, בין היתר, כי יש להעביר את הבורר מתפקידו בשל העובדה שב"כ קבוצת הרכישה, עו"ד אלי כהן, מונה לכהן כסגן יו"ר ועדת הליטיגציה בלשכת עורכי הדין, בשים לב כי כב' הבורר מכהן כיו"ר ועדה זו. וכן בשל העובדה כי הבורר מייצג לקוח בכובעו כעורך דין פרטי בהליך אחר, כאשר עו"ד כהן מייצג באותו הליך את הצד שכנגד.

 

בפסק הדין, אשר ניתן בחודש ספטמבר 2016, הורה כבוד השופט ואגו על דחיית הבקשה, תוך קבלת טענותיה של קבוצת הרכישה להיעדר אפשרות ממשית של משוא פנים מצד הבורר בהכרעתו ותוך השתת הוצאות ההליך על המבקשת.

 

בקשת רשות ערעור שהגישה המבקשת על פסק הדין נדחתה אף היא, תוך קבלת טענותיה של קבוצת הרכישה ותוך השתת הוצאות ההליך על המבקשת. במסגרת החלטתו קבע כבוד השופט דנציגר, בין היתר, כי "הקשר" הנטען בין עו"ד כהן לבין הבורר, מקורו טמון לכאורה בהיכרות מקצועית בין השניים וטענה לפיה היכרות מקצועית כאמור מקימה בהכרח חשש ממשי מפני משוא פנים מצד הבורר, היא טענה מרחיקת לכת. כמו כן נקבע, כי העובדה שהבורר ועו"ד כהן מייצגים לקוחות משני צדי המתרס בהליך אחר, אינה מקימה מעצם טבעה חשש מפני ניגוד עניינים.

 

את קבוצת הרכישה ייצגו אלי כהן (שותף) ונתלי דרגות.

15 בנובמבר 2016

משרד גורניצקי גאה בראש הפירמה, עו"ד פנחס רובין אשר דורג במקום ה-35 ברשימת 100 המשפיעים של The Marker

משרד גורניצקי גאה בראש הפירמה, עו"ד פנחס רובין אשר דורג במקום ה-35 ברשימת 100 המשפיעים של The Marker: "רובין, 67, ראש משרד גורניצקי ושות', נחשב מומחה בדיני מסים ובמשפט מסחרי, אך מתגאה גם בגישה המולטי־דיסציפלינרית שלו ובהתמחות שלו בתחומי משפט רבים. הוא מייעץ למשפחות, ליחידים ולחברות מהגדולות במשק."  לכתבה: http://www.themarker.com/st/c/prod/tm/2016/influ/3/#

13 באוקטובר 2016

דניאל פסרמן (שותף), ארז הראל (שותף) ושלמה אביעד זידר (שותף) בכתבה ב-The Marker בה הצביעו על חשיבותה של היערכות מוקדמת בקרב חברות ועובדיהן לקראת ביקורות של רשויות המס.

 

דניאל פסרמן (שותף), ארז הראל (שותף) ושלמה אביעד זידר (שותף) בכתבה ב-The Marker בה הצביעו על חשיבותה של היערכות מוקדמת בקרב חברות ועובדיהן לקראת ביקורות של רשויות המס.


לקריאה נוספת ב-The Marker

5 באוקטובר 2016

גורניצקי ייצגו את מנורה מבטחים החזקות בע"מ, אחת מחמשת קבוצות הביטוח והפיננסיים הגדולות בישראל, בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב לציבור, בהיקף כולל של כ- 230 מיליון ש"ח.

גורניצקי ייצגו את מנורה מבטחים החזקות בע"מ, אחת מחמשת קבוצות הביטוח והפיננסיים הגדולות בישראל, בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב לציבור, בהיקף כולל של כ- 230 מיליון ש"ח.

 

את מנורה מבטחים מבטחים החזקות בע"מ ייצגו  שרון ורקר-שגיא (שותפה) ואורי הלר

22 בספטמבר 2016

גורניצקי ייצגו את שיכון ובינוי בע"מ בהצעת רכש חליפין, שבמסגרתה חוב טווח קצר הוחלף בחוב טווח ארוך, וזאת בהיקף כולל של כ-880 מיליון ש"ח.

גורניצקי ייצגו את שיכון ובינוי בע"מ בהצעת רכש חליפין, שבמסגרתה חוב טווח קצר הוחלף בחוב טווח ארוך, וזאת בהיקף כולל של כ-880 מיליון ש"ח. הצעת רכש החליפין בוצעה בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב נסחרת והחלפתה בסדרת חוב נסחרת אחרת, על פי דוח הצעת מדף.

 

את שיכון ובינוי בע"מ ייצגו שרון ורקר-שגיא (שותפה) ושי חן.

30 באוגוסט 2016

גורניצקי יצגו בהצלחה את חברת SeaSpine - הנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 117 מיליון דולר  -בעסקת הרכישה של חברת האורטופדיה NTL Spine. במסגרת העסקה, רוב נכסיה של חברת NTL Spine יועברו לידי SeaSpine

גורניצקי, בשיתוף פעולה עם DLA Piper יצגו בהצלחה את חברת SeaSpine בעסקת הרכישה של חברת האורטופדיה NTL Spine על-ידי החברה האמריקאית, הנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 117 מיליון דולר.

במסגרת העסקה, רוב נכסיה של חברת NTL Spine יועברו לידי SeaSpine, כאשר בשלב הראשוני SeaSpine תשלם מיליון דולר במזומן ותשלומים נוספים במניות החברה במידה ו-NTL Spine תעמוד ביעדים מסחריים ורגולטוריים. בנוסף SeaSpine ישלם ל-NLT תמלוגים בגובה מקסימלי של עד 43 מיליון דולר.

NTL Spine נוסדה בשנת 2006 על-ידי ד"ר צוני סיגל, מומחה בניתוחי עמודי שדרה והתחילה את דרכה בחממת ‘אינסנטיב’. לאורך השנים היא גייסה החברה את הונה מהקרנות Accelmed ו-Peregrine Ventures. מנכ"ל החברה, דידיה טוביה הודיע כי החברה רואה את SeaSpine כשותפה אידיאלית להובלת פתרונות החברה בשוק.

 

לקריאה נוספת בגלובס

 

NTL Spine יוצגו ע"י חיים פרידלנד (שותף), יוני ראף, אבי מיר ודניאל סקאלד

29 באוגוסט 2016

תימור בלן (שותף) ועו"ד אסף הראל בראיון ל-Times of Israel על התשתית המשפטית הקיימת בישראל בתחום הסייבר והגנת הפרטיות ועל הצורך לעדכנה כדי להתאימה למציאות המשתנה בתחומים אלה. 

תימור בלן (שותף) ועו"ד אסף הראל בראיון ל-Times of Israel על התשתית המשפטית הקיימת בישראל בתחום הסייבר והגנת הפרטיות ועל הצורך לעדכנה כדי להתאימה למציאות המשתנה בתחומים אלה. 
22 באוגוסט 2016

גורניצקי מייצגים את קבוצת דלק במכירה בשווי 1.95 מיליארד ש"ח של מניות השליטה בקבוצת הפניקס אחזקות בע"מ לקבוצת  Fujian Yango

גורניצקי יצגו את הקונצרן הישראלי קבוצת דלק (DLEKG: TASE) במכירה בשווי 1.95 מיליארד שקלים של מניות השליטה בקבוצת הפניקס אחזקות בע"מ (PHOE1: TASE), חברת האחזקות של אחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל ושל אחד מבתי ההשקעות המובילים בשוק ההון (אקסלנס), לקבוצת Fujian Yango, התאגיד הגדול ביותר בסין המחוזק בבעלות פרטית. 
זוהי עסקת הרכישה הגדול ביותר מאז שהתקבלו המלצות הועדה להגברת תחרותיות במשק הישראלי לפיהן לא ניתן להחזיק מניות שליטה ביותר מחברה פיננסית אחת. מכירה זו תהיה גם הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה חברה סינית רוכשת נכס בפיקוח הדוק בישראל.


את קבוצת דלק יצגו פנחס רובין (יו"ר הפירמה), אלית אלקון (שותפה), אורי יצחק (שותף) ואבי מיר
17 באוגוסט 2016

גורניצקי מייצגים את פורד, יצרנית הרכב האמריקאית בעסקת רכישה בשווי עשרות מיליוני דולרים של החברה הישראלית  SAIPS 

גורניצקי ייצגו את חברת פורד, יצרנית הרכב האמריקאית ברכישת החברה הישראלית SAIPS אשר פיתחה טכנולוגיה לראייה ממוחשבת מבוססת Machine Learning, זאת כחלק מתכניתה של פורד להכריז על רכב אוטונומי בשנת 2021. שוויו העסקה מוערך בעשרות מיליוני דולרים.
 
 
את חברת פורד ייצגו חיים פרידלנד (שותף), דניאל פסרמן (שותף, מיסוי), יוני ראף, אביעד רבינוביץ', דניאל סקאלד (מיסוי) ובר סראפיאן.
20 ביולי 2016

גאים כתמיד, להיות מובילים בכל תחום. גם השנה כבשנים קודמות, מדריך הדירוג הישראלי Coface Bdi הכריז על גורניצקי כמשרד מוביל ב14 תחומי דירוג

גאים כתמיד, להיות מובילים בכל תחום. גם השנה כבשנים קודמות, מדריך הדירוג הישראלי Coface Bdi הכריז על גורניצקי כמשרד מוביל ב14 תחומי דירוג: בנקאות ופיננסים, ליטיגציה, מיזוגים ורכישות, מימון פרויקטים, אנרגיה ותשתיות, מסחרי בינלאומי, מסים, נדל"ן, מיסוי נדל''ן, הסדרי חוב, שוק ההון, תובענות ייצוגיות, תקשורת, ניהול הון משפחתי

Coface Bdi 2016 identified Gornitzky & Co. as a Top Firm

 

 

 

11 ביולי 2016

עוה"ד גור יהודה סביר ואבירם הנדל, השותפים במשרד ומשמשים גם כעורכיו הראשיים של כתב העת "הון משפחתי", הקדישו את הגיליון הרביעי של כתב העת לזכרה של עו"ד דפנה טלגם ז"ל, שותפה במשרד.

עוה"ד גור יהודה סביר ואבירם הנדל, השותפים במשרד ומשמשים גם כעורכיו הראשיים של כתב העת "הון משפחתי", הקדישו את הגיליון הרביעי של כתב העת לזכרה של עו"ד דפנה טלגם ז"ל, שותפה במשרד, נכדתו של עו"ד ישראל גורניצקי, מייסד הפירמה, ובתו של ירוחם גורניצקי ז"ל, שהיה ראש הפירמה במשך שנים ארוכות.
 
"הון משפחתי" הינו כתב עת העוסק בהיבטים כלכליים הקשורים בדיני המעמד האישי, כדוגמת דיני ירושה, נאמנויות, יחסי ממון, היבטי מס נלווים לנ"ל ועוד - שהם מתחומי התמחותם של עוה"ד סביר והנדל, וכותבים בו שופטים, אנשי אקדמיה מובילים ועורכי דין בכירים.

Daphna Talgam
29 ביוני 2016

גורניצקי מייצגים את הבורסה לני"ע בת"א במחיקת תביעה ייצוגית בסך 200 מליון ש"ח שהגשה נגדה על כניסתה של מנקיינד למדדי הבורסה 

גורניצקי ייצגו בהצלחה את הבורסה במחיקת תביעה ייצוגית בסך 200 מליון ש"ח שהוגשה נגדה על רישומה למסחר של חברת הביו־מד האמריקאית "מנקיינד". בתביעה נטען כי הבורסה התרשלה בתפקידה בכך שאיפשרה למניית החברה להיכנס למדדי המסחר בבורסה בישראל. יחד עם זאת הבורסה, באמצעות גורניצקי, הבהירה כי מניית החברה עמדה בכל התנאים והנהלים הנדרשים לכניסה למדדי הבורסה וכי לא ניתן לבחון מראש את סיכויי ההצלחה של כל מניה.


 

את הבורסה לני"ע בת"א ייצגו פנחס רובין (יו"ר הפירמה), הראל שחם (שותף) וליאור שרעבי

9 ביוני 2016

גורניצקי מייצגים את אי.די.בי פיתוח בהדיפת בקשת פירוק ובקשה למינוי מפרק זמני שהוגשו בעניינה על ידי נאמן מחזיקי אג"ח ט' של החברה

גורניצקי מייצגים את אי.די.בי פיתוח בהדיפת בקשת פירוק ובקשה למינוי מפרק זמני שהוגשו בעניינה על ידי נאמן מחזיקי אג"ח ט' של החברה ביום 1.6.2016. בתום הדיון הדחוף שהתקיים ביום 7.6.2016 בפני כב' הש' ברנר, בבקשה למינוי מפרק זמני ולמתן סעדים זמניים, נמחקה הבקשה בהמלצת בית המשפט. דיון בבקשת הפירוק עצמה נקבע לספטמבר 2016.
 
לקריאה נוספת בכלכליסט ובגלובס
 
את חברת אי.די.בי פיתוח בע"מ מייצגים פנחס רובין (יו"ר הפירמה), עופר צור (ראש תחום ליטיגציה), כפיר ידגר (שותף), יאיר שילוני (שותף), שירין גבאי מצגר ושירי נס מגיד.


31 במאי 2016

גורניצקי ייצגו את החברה לישראל בע"מ (חברת ציבורית הנסחרת במדד ת"א 25 בבורסה בת"א; בעלת השליטה בכימיקלים לישראל בע"מ), בהנפקת שתי סדרות אגרות חוב סחירות חדשות, בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד ש"ח. 

גורניצקי ייצגו את החברה לישראל בע"מ (חברת ציבורית הנסחרת במדד ת"א 25 בבורסה בת"א; בעלת השליטה בכימיקלים לישראל בע"מ), בהנפקת שתי סדרות אגרות חוב סחירות חדשות, בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד ש"ח. 
המהלך כלל מספר שלבים אשר כללו (א) ליווי וייצוג החברה מול רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לצורך פרסומו של תשקיף מדף; וכן (ב) ליווי וייצוג החברה מול גופים מוסדיים, הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והנאמן למחזיקי אגרות החוב לצורך ביצוע הנפקה של שתי סדרות אגרות החוב (אחת שקלית לא צמודה והשניה צמודה לדולר), בדרך של פרסום דוח הצעת מדף על פי תשקיף מדף.

 

את החברה לישראל בע"מ ייצגו עוה"ד יאיר שילוני (שותף) ואיתמר בן-יהודה.

23 במאי 2016

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ במהלך של החלפת אגרות החוב הנסחרות של חברת הבת, בריטיש ישראל, באגרות חוב נסחרות של מליסרון, בהיקף כולל של כ- 1.85 מיליארד ש"ח

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת הנדל"ן המובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, במהלך של החלפת שתי סדרות אגרות חוב סחירות של חברת הבת של מליסרון, בריטיש ישראל, בשתי סדרות אגרות חוב חדשות סחירות של מליסרון, בהיקף של כ-1.85 מיליארד ש"ח. החלפת אגרות החוב תתבצע בדרך של הסדר באישור בית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות, ועם השלמתה תחדל בריטיש ישראל להיות "תאגיד מדווח", כמשמעותו בחוק ניירות ערך. 

את מליסרון בע"מ ייצגו עוה"ד שרון ורקר-שגיא (שותפה), ענבל זכאי-חורב, אורי הלר, מיכאל גופר (תאגידים וניירות ערך), ונועם רונן (שותף, ליטיגציה).
1 במאי 2016
גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת הנדל"ן המובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף כולל של כ- 1.2 מיליארד ש"ח.

 
גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת הנדל"ן המובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף כולל של כ- 1.2 מיליארד ש"ח. במסגרת ההנפקה, הנפיקה מליסרון שתי סדרות אגרות חוב חדשות, אשר אחת מהן מובטחת בשעבוד על נכס נדל"ן מניב, וכן ביצעה הרחבה של סדרה קיימת של אגרות חוב. 

את מליסרון בע"מ ייצגו עוה"ד שרון ורקר-שגיא (שותפה), ענבל זכאי-חורב, אורי הלר, מיה דביר ומיכאל גופר (תאגידים וניירות ערך), איתי איצקוביץ (שותף, נדל"ן) וליאור גרינבלט (נדל"ן).
12 באפריל 2016

גורניצקי מייצגים את חברת, חברת י.ט.י. לני השקעות בע"מ בהשקעה בחברת גארדיאן אופטיקל טכנולוג'יז בע"מ אשר מפתחת  חיישן תלת מימד מתקדם לרכב שיתרום לבטיחות הנהיגה

גורניצקי מייצגים את חברת חברת י.ט.י. לני השקעות בע"מ בהשקעה בחברת גארדיאן אופטיקל טכנולוג'יז בע"מ. חברת גארדיאן אופטיקל טכנולוגיות הינה חברת הזנק ישראלית המפתחת חיישן תלת מימד מתקדם המסוגל להבדיל בין חפצים דוממים לבני אדם והודות לכך הופך את חווית הנסיעה לבטוחה בהרבה. החיישן מזהה ומונע מקרים בהם ילדים נשכחים ברכב כמו גם משמש כתזכורת נוספת לחגירת חגורות בטיחות, כריות האוויר ברכב, ניטור הנסיעה, זיהוי תנועה, זיהוי פנים, "קופסה שחורה" לרכב וניטור נתונים נוספים. הבחיישן צפוי למזער תאונות, ולהציל חיים.

 

את חברת י.ט.י. לני השקעות בע"מ ייצגו תימור בלן (שותף) ואבי מיר.

6 באפריל 2016

גורניצקי מייצגים חברות בשליטת זיתוני ומשה ויגאל גינדי בעסקה בשווי של 185 מיליון ש"ח

גורניצקי מייצגים חברות בשליטת זיתוני ומשה ויגאל גינדי בעסקה בשווי של 185 מיליון ש"ח. החברות שבשליטת זיתוני ומשה ויגאל גינדי התקשרו עם חברה בת של מנורה מבטחים החזקות בע"מ בהסכם לרכישת מלוא זכויותיה בשני מגרשים בגבעת שמואל, ששטחם הכולל הינו למעלה מ- 7 דונם, לבניית 200 יחידות דיור.

 

לקריאה נוספת ב'כלכליסט'

 

את החברות ייצגו עוה"ד איל מרום (שותף) ומאיה הופטמן.

30 במרץ 2016

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ, מכרה 50% מזכויותיה בקרקע בבני ברק לחברת אשטרום נכסים בע"מ כאשר השתיים מתכננות להקים, בין היתר, שלושה מגדלי משרדים בני כ- 35 קומות ומתחם מסחרי על הקרקע

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ, ואשטרום נכסים בע"מ השלימו עסקת מכירת 50% מהזכויות במתחם מוסך דן בבני ברק לאשטרום תמורת כ- 100 מיליון ש"ח. על פי ההסכם, דן ואשטרום יקימו שותפות שבמסגרתה ימומשו הזכויות בקרקע לבניית פרויקט משרדים ומסחר בהיקף של 100 אלף מ"ר בשני בניינים.

מדובר בקרקע בשטח של כ- 13.5 דונם בעיר בני ברק, הקרקע משמשת כיום כמוסך וחניית אוטובוסים של חברת דן. השותפות מתעתדת להקים על הקרקע שלושה מגדלי משרדים בני כ- 35 קומות ומתחם מסחרי, כאשר בשלב הראשון ייבנה מגדל בשטח מבונה (על-קרקעי) של כ-40 אלף מ"ר ולאחריו (או במקביל) יוקם מגדל דומה נוסף, כאשר הפרויקט יכלול, בין היתר, שטחי מסחר, משרדים, חניונים עיליים ותת-קרקעיים. במקביל תפעל השותפות לקבלת תוספת זכויות שתאפשר את הקמת המגדל השלישי.

 

לקריאת הכתבה המלאה בגלובס

 

את קבוצת דן ייצגו עו"ד שלמה כהן (שותף) עו"ד ליאור רלוי (שותף) ועו"ד ליאור גרינבלט

16 במרץ 2016

משרד גורניצקי ייצג את אסם השקעות בע"מ בדחיית בקשה דחופה של אחד מבעלי המניות באסם למתן סעד זמני שמטרתו לדחות את מועד כינוס האסיפה הכללית של בעלי מניותיה של אסם

משרד גורניצקי ייצג את אסם השקעות בע"מ בדחיית בקשה דחופה של אחד מבעלי המניות באסם למתן סעד זמני שמטרתו לדחות את מועד כינוס האסיפה הכללית של בעלי מניותיה של אסם, שנקבעה ליום 17.3.2016, ואשר על סדר יומה אישור עסקת מיזוג על דרך של מיזוג משולש הופכי בין אסם לנסטלה, במסגרתה יירכשו על ידי נסטלה אחזקות הציבור באסם ואסם תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של נסטלה.

 

את הייצוג הובילו עו"ד נועם רונן (שותף) ועו"ד תום אלקלעי
13 במרץ 2016

גורניצקי מייצגים את אי.די.בי פתוח במסגרת הליך פירוק בבקשה לתיקון הסדר נושים של אי.די.בי אחזקות

גורניצקי ייצגו את אי.די.בי פתוח במסגרת הליך פירוק בבקשה לתיקון הסדר נושים של אי.די.בי אחזקות, לו התנגד נאמן סדרת אג"ח ט בטענה כי אין בהסדר משום פתרון לבעיותיה הפיננסיות של החברה בשנה הקרובה ובשל כך דרש מהחברה ומבית המשפט לקבוע כי אם תיקלע החברה לחדלות פירעון בשנה הקרובה, יוחזר מצבם של הנושים לאחור. 

 

לקריאת הכתבה המלאה בכלכליסט

 

את חברת אי.די.בי פתוח מייצגים  פנחס רובין (יו"ר הפירמה), כפיר ידגר (שותף) ויאיר שילוני (שותף)

2 במרץ 2016

גורניצקי ייצגו בהצלחה את אסם השקעות בע"מ במחיקת בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה כנגד אסם בטענה שאסם לא סימנה מוצרים כדין

גורניצקי ייצגו את אסם השקעות בע"מ במחיקת בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה כנגד אסם בטענה שאסם הפרה לכאורה הוראות מסוימות בת"י 1145 (סימון מזון ארוז), וזאת ביחס לסימון מוצרים באמצעות עטיפה חיצונית המסתירה חלק מרשימת המרכיבים של המוצרים.

 

את הייצוג הובילו עו"ד נועם רונן (שותף) ועו"ד נמרוד סביל

1 במרץ 2016

עו"ד איתי גפן (שותף), כתב לשר הכלכלה בפועל, רוה"מ בנימין נתניהו, ולשר האוצר משה כחלון, בנוגע להחלטתם להפחית את מחירי המלט

עו"ד איתי גפן (שותף), במכתבו לשר הכלכלה בפועל, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, ולשר האוצר מר משה כחלון, ציין, בין היתר, כי החלטתם להפחית את מחירי המלט תפגע באופן משמעותי בתחרות, תשמר את מעמדה של נשר כמונופול בתחום המלט ואף עשויה לגרור פיטורי עובדים.

 

לקריאת הכתבה המלאה

לפרסום קודם בנוגע לייצוג לומן קפיטל ומשפחת וויל ברכישת מפעל המלט בהר טוב

 

17 בפברואר 2016

גורניצקי ייצגו את קרן הון הסיכון הסינית Shanghai GEOC Hengtng ("GEOC") וחברה קשורה אליה, בהשקעה של כ- 8 מיליון דולר ארה"ב בחברת Kaymera Security.

גורניצקי ייצגו את קרן הון הסיכון הסינית GEOC Hengtong Investment Limited Partnership וחברה קשורה אליה, Fortune Chine Limited, בהשקעה של כ- 8 מיליון דולר ארה"ב בחברת קאימרה טכנולוגיות בע"מ, שבו הם היו המשקיעים המובילים.


קאימרה הינה חברת טכנולוגיה אשר מציעה פתרון מקיף בתחום המובייל העסקי שמגן מפני כל כיוון שממנה יתכן איום או מתקפה במובייל.
 
את GEOC ואת Fortune China ייצגו עוה"ד תימור בלן (שותף), אבי מיר ובר סראפיאן (דיני עבודה)
8 בפברואר 2016
גורניצקי ייצגו את ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, מקבוצת שמלצר, בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של 100 מיליון ש"ח, בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה.
גורניצקי ייצגו את ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, מקבוצת שמלצר, בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של 100 מיליון ש"ח, בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה.

את ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ ייצגו שרון ורקר-שגיא (שותפה) ומיה דביר
14 בינואר 2016

ייצוג חברת נצבא בהליך הקפאת ההליכים והסדר הנושים של חברת התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ, אשר בבעלותה חלקים ממבנה התחנה המרכזית החדשה בת"א

ייצוג חברת נצבא וחברות בנות שבשליטתה בהליך הקפאת ההליכים והסדר הנושים של חברת התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ, אשר בבעלותה חלקים ממבנה התחנה המרכזית החדשה בת"א. 

בראשית שנת 2012 ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומונו לה נאמנים. במסגרת הליך הקפאת ההליכים טענו הנאמנים כי יש להדחות את חובה המובטח בשעבודים של החברה בשווי העולה על 280 מיליוני ש"ח לחברות בנות בבעלותה של נצבא. במסגרת ההליך מתברר כעת מעמד החוב לנצבא. בנוסף, בית המשפט ערך מכרז במטרה למכור את נכסי החברה. חברה בשליטתה של נצבא זכתה במכרז בתמורה לסך של 320 מיליון ש"ח. אגב זכייתה במכרז, גיבשה נצבא הסדר נושים בחברה, במסגרתו הוסדר פירעון החוב של הנושים בחברה, לרבות פירעון החוב לנצבא.


את חברת נצבא ייצגו פנחס רובין (יו"ר הפירמה), ירון אלכאוי (שותף) ואמנון ביס
3 בינואר 2016

גורניצקי מייצגים את החברה לישראל ודירקטורים שכיהנו בה בתביעה נגזרת כנגדה שנמחקה על-ידי בית המשפט המחוזי. במסגרתה נטען כנגד תקינות וסבירות הקצאת כתבי אופציות למנכ"ל החברה לשעבר, ערב כניסתו לתוקף של תיקון 20 לחוק החברות

גורניצקי ייצגו בהצלחה את החברה לישראל ודירקטורים שכיהנו בה. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את בקשת צוות הליטיגציה והורה על מחיקת בקשה לאישור תביעה נגזרת כנגד החברה לישראל ודירקטורים שכיהנו בה, במסגרתה נטען כנגד תקינות וסבירות הקצאת כתבי אופציות למנכ"ל החברה לשעבר, ניר גלעד, ערב כניסתו לתוקף של תיקון 20 לחוק החברות (שכר בכירים).


לקריאת הכתבה המלאה ב'גלובס'


 החברה לישראל מיוצגת ע"י פנחס רובין (ראש המשרד), ליאור פורת (שותף) ושירין גבאי-מצגר

8 בדצמבר 2015

עו"ד חיים פרידלנד (שותף) תמך בראיון לעיתון גלובס, בכוונתה של שרת המשפטים, הגב' איילת שקד לתקן את חוק החברות כך שיקל את הרגולציה על חברות דואליות.

עו"ד חיים פרידלנד (שותף) תמך בראיון לעיתון גלובס, בכוונתה של שרת המשפטים, הגב' איילת שקד לתקן את חוק החברות כך שיקל את הרגולציה על חברות דואליות (חברות שרשומות למסחר בבורסה בישראל ובבורסה זרה): "אנחנו בדרך למקום יותר מקצועי וענייני. יהיה פחות מפחיד להירשם בת"א", ציין עו"ד פרידלנד והוסיף: "הבשורה החשובה היא הכיוון החדש"

 

לכתבה המלאה

2 בדצמבר 2015

גורניצקי ייצגו את החתמים, בראשות איפקס הנפקות, בהנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב בהיקף של 265 מיליון ש"ח בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 

גורניצקי ייצגו את החתמים, בראשות איפקס הנפקות, בהנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב בהיקף של 265 מיליון ש"ח בבורסה לניירות ערך בתל אביב, של חברת הנדל"ן האמריקאית סטרוברי פילדס. החברה פועלת בארה"ב ובבעלותה 39 נכסים מניבים המשמשים כדיור מוגן לקשישים ומתקנים רפואיים.

 

את החתמים ייצגו יאיר שילוני (שותף) ושגית עמית אבן.

25 בנובמבר 2015

עו"ד ליאור פורת, שותף, רואיין למגזין יועצי ההשקעות של עיתון דה-מרקר בנוגע לפסיקת בתי המשפט הישראליים באשר לאחריותם של דירקטורים בחברות ציבוריות. 

עו"ד ליאור פורת, שותף, רואיין למגזין יועצי ההשקעות של עיתון דה-מרקר בנוגע לפסיקת בתי המשפט הישראליים באשר לאחריותם של דירקטורים בחברות ציבוריות. לדבריו, הפסיקה בנוגע לאחריותם של דירקטורים בחברות ציבוריות מקפידה למעלה מן הצורך בפרוצדורה והתוצאה היא: "הכבדה על הפעילות של החברה". עו"ד פורת מוסיף ומציין כי הדבר משליך על קבלת ההחלטות בחברות הציבוריות: "הדירקטורים מודעים לכך יותר והחברות הציבוריות מקפידות כיום שהפרוטוקולים יהיו מפורטים יותר".

לקריאה נוספת במגזין דה-מרקר

10 בנובמבר 2015

משרד גורינצקי ייצג קבוצת יזמים בראשות מר קובי טרייביטש, בהסכם שכירות ארוך טווח של מתחם מסחרי במגדל מאייר, בפינת הרחובות רוטשילד ואלנבי בתל אביב בו יוקם שוק אוכל גורמה

משרד גורינצקי ייצג קבוצת יזמים בראשות מר קובי טרייביטש, מייסד ובעלים של רשת "טיב טעם", בהסכם שכירות ארוך טווח של מתחם מסחרי במגדל מאייר, בפינת הרחובות רוטשילד ואלנבי בתל אביב בו יוקם שוק אוכל גורמה בסגנון שוק בוקריה בברצלונה ומתחם Eataly בשדרה החמישית בניו יורק. היקף העסקה מוערך בלמעלה מ- 20 מיליון שקלים חדשים. 
בנוסף, מיצג המשרד את קבוצת היזמים בהשכרות משנה של שוק האוכל לדוכנים ולעסקים שיפעלו במתחם.

לקריאה נוספת ב'כלכליסט'


בעסקה טיפלו עו"ד תמר כהן (שותפה) ועו"ד דנה סואידמן

28 באוקטובר 2015

משרד גורניצקי ייצגו את ברק קפיטל, חברת השקעות מובילה בשליטת מר אייל בקשי, בית המשפט המחוזי בתל אביב והביאו לביטול לצו מניעה שהוגש כנגד החברה על ידי בעל מניות מיעוט במעמד צד אחד. צו המניעה מנע מהחברה לבצע מהלך של עיבוי הון החברה ב-280 מיליון שקל.

משרד גורניצקי ייצגו את ברק קפיטל, חברת השקעות מובילה בשליטת מר אייל בקשי, בית המשפט המחוזי בתל אביב והביאו לביטול לצו מניעה שהוגש כנגד החברה על ידי בעל מניות מיעוט במעמד צד אחד. צו המניעה מנע מהחברה לבצע מהלך של עיבוי הון החברה ב-280 מיליון שקל.

 

ברק קפיטל יוצגו על-ידי עוה"ד עופר צור (שותף - ראש מחלקת ליטיגציה), כפיר ידגר (שותף) ושני וייס.

 

לקריאה נוספת בגלובס:

22 באוקטובר 2015

גורניצקי מייצגים רשת מלונות מובילה ומוכרת בעסקה למימון רכישת מלון במילאנו, איטליה מבנק זר. 

גורניצקי ייצגו רשת מלונות מובילה ומוכרת בעסקה למימון רכישת מלון במילאנו, איטליה מבנק זר. העסקה היא חלק מסדרת רכישות מתוכננות של רשת המלונות ברחבי אירופה.

רשת המלונות יוצגה ע"י ג'ק סמית (שותף), תמר כהן (שותפה) וד"ר דומיניק פוגץ'.

16 באוקטובר 2015

ייצוג בנק הפועלים בע"מ בעסקת מימון עם חברת בניה איטלקית מובילה

ייצוג בנק הפועלים בע"מ בעסקת מימון עם חברת בניה איטלקית מובילה למימון ביניים של עבודות הקמה של פרוייקט BOT בקשר עם מקטעים 3 ו- 7 של כביש חוצה ישראל.

 

צוות משפטי: אלי אליה (שותף), דובי גרוס (שותף) ואריאל רואימי

10 בספטמבר 2015

ייצוג המיזם משותף של Chine Railway יחד עם סולל בונה מקבוצת אריסון, בדחיית עתירות נגד זכייתן במכרז למנהור המקטע המערבי של הרכבת הקלה בת"א

ייצוג המיזם המשותף, המורכב מתאגיד ענק סיני ומסולל בונה, במסגרת הליכים שונים בקשר עם זכייתו במכרז בסך 2.9 מיליארד ₪ לתכנון וכריית מנהרות במקטע המערבי של פרויקט הרכבת הקלה בת"א. לאחר הזכייה ננקטו ע"י אחד המשתתפים הליכים, הן בפני בית המשפט המחוזי בת"א והן בפני ועדת המכרזים, כנגד זכיית המיזם המשותף וכנגד ההליך המכרזי. ועדת המכרזים דחתה את הטענות ובית המשפט המחוזי דחה את העתירה.

 

את המיזם מייצגים עופר צור (שותף), אלי כהן (שותף), יצחק לזר, יפתח פרבר ואור לוסטגרטן

8 בספטמבר 2015

עו"ד ג'ק סמית' דן בעיתון גלובס בתגלית הגז הטבעי במצרים ובהשלכותיה הפוטנציאליות על מאגר הגז הישראלי – לוויתן. לכתבה המלאה:

עו"ד ג'ק סמית', שותף, מסביר שהמשאבים הלאומיים אינם חזקת הכלל. לדבריו, וכי אי-כיבוד זכויותיהם של בעלי הרישיונות לחיפוש גז עלול להזיק למשק הישראלי בטווח הארוך: 


לכתבה המלאה ב'גלובס'

9 באוגוסט 2015

משרד גורניצקי ייצגו את חברת דלק נדל"ן בהליך שימוע שבסופו הוחלט שלא להגיש כתב אישום כנגד החברה

בהמשך להליך שימוע מוצלח בפני פרקליטות מיסוי וכלכלה בו ייצגו עוה"ד פנחס רובין (ראש המשרד), ארז הראל (שותף) והילה שמעון את חברת דלק נדל"ן, הוחלט בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) שלא להגיש כתב אישום כנגד החברה (וכנגד איליק רוז'נסקי –מנכ"ל החברה לשעבר) ולהגיע להסדר טיעון במסגרתו תישא החברה בעיצום כספי בלבד. 

22 ביולי 2015

גורניצקי מייצגים את החברות נומורה וקפיטל רות' בהנפקה בשווי 40 מיליון דולר של חברת RedHill Biopharma

גורניצקי מייצגים את החברות Nomura  ו-Roth Capital בהנפקה בשווי 40 מיליון דולר של חברת RedHill Biopharma בנאסד"ק. RedHill Biopharma היא חברת תרופות שמתמחה במחלות דלקתיות ומחלות דרכי העיכול. החברה נסחרת בנאסד"ק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב (NASDAQ: RDHL, TASE: RDHLׂ). Nomura Securities ו- Roth Capital Partners פעלו כחתמים המובילים בהנפקה. MLV & Co ו- H.C. Wainwright שימשו כחתמים נוספים בהנפקה.

21 במאי 2015

עו"ד מוריאל מטלון, שותף, קיבל כאות הוקרה תואר של כבוד מלשכת עורכי הדין על הצטיינות בתחומו ועל פעילותו ביוניסף יחד עם 11 אישים מעולם המשפט בסיום הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין באילת. לכתבה המלאה:

עו"ד מוריאל מטלון, שותף מנהל, קיבל כאות הוקרה תואר של כבוד מלשכת עורכי הדין על הצטיינות בתחומו ועל פעילותו ביוניסף יחד עם אחד עשר מכובדים מעולם המשפט בסיום הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין באילת.

 

לקריאה נוספת לחצו כאן

19 במאי 2015

עו"ד מוריאל מטלון, שותף מנהל, השתתף בפאנל הפתיחה של הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין. לכתבה המלאה:

13 במאי 2015

גורניצקי מייצגים את בנק הפועלים בערעור על החלטת בית המשפט לגילוי מסמכי ההלוואה. 

בית המשפט העליון, קיבל את עמדת משרד גורניצקי ביחס לחשיבות הסודיות של מסמכים בנקאיים במסגרת ייצוג בנק הפועלים בערעור החלטת בית המשפט הכלכלי בתל אביב-יפו.


את בנק הפועלים מייצגים פנחס רובין (שותף, ראש הפירמה), ירון אלכאוי (שותף) ואמנון ביס


לכתבה מלאה ב'דה מרקר'

30 באוקטובר 2014

ייצוג החברה לישראל בעסקת נגזרים ייחודית בשווי 200 מיליון דולר ארה"ב בקשר למניות של כימיקלים לישראל בע"מ

ייצוג החברה לישראל בעסקת נגזרים (equity derivative) בסכום של כ- 200 מליון דולר ארה"ב בקשר למניות של מניות כימיקלים לישראל בע"מ. העסקה הינה ייחודית מבחינות רבות (למשל, העסקה כללה מכירת מניות כימיקלים לישראל בע"מ בחסר (short) במסגרת הצעה לציבור ורישום (דואלי) למסחר של המניות בבורסה לני"ע בניו-יורק, וחייבה התייחסות לשאלות מורכבות מתחומי המימון, התאגידים וני"ע.

 

את החברה לישראל מייצגים עידן בקי (שותף) ושירה פורת