עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן, ראש תחום מסים במשרדנו, בראיון ל- Bloomberg BNA בנוגע לגיוס צוות שדלנים ע"י הבורסה לניירות ערך במטרה לשכנע את משרד האוצר לקדם הצעות לרפורמה במס המעוכבות מזו תקופה.

"מנקודת מבט כלכלית ומבחינת מדיניות, אין להשתמש בחקיקת מס בכדי להשפיע על נושאים מסוג זה. משלמי המסים צריכים להשקיע בהתאם לכלכלה הטובה ביותר ולא בשל יתרונות מס מסוימים". 

דניאל פסרמן (רו"ח)ראש תחום מסים במשרדנו, בראיון ל- Bloomberg BNA בנוגע לגיוס צוות שדלנים ע"י הבורסה לניירות ערך במטרה לשכנע את משרד האוצר לקדם הצעות לרפורמה במס המעוכבות מזו תקופה.