עדכון לקוחות מתחום דיני העבודה פברואר - 2018

13 בפברואר 2018 חזרה אל כל המאמרים

צוות דיני העבודה של גורניצקי מציג סקירה שנתית של עדכוני החקיקה והפסיקה בנושאים הבולטים בתחום דיני העבודה, ובתוכם: עדכון שכר המינימום, חובת הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים, תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה, חיוב בתשלום היטל עובדים זרים בגין העסקת מסתננים, הבעלות על הרווחים בקופת הפיצויים שבקרן הפנסיה, התפטרות בדין מפוטר מקום בו חלו שינויים משמעותיים במקום העבודה ועוד.
לקריאה נוספת: לחץ כאן.