עדכון לקוחות מתחום דיני העבודה מרץ - 2018

צוות דיני העבודה במשרדנו בעדכון לקוחות לאור צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, הצפוי להכנס לתוקפו החל מיום 1 באפריל, 2018.  
לקריאה נוספת: לחץ כאן.