עדכון לקוחות: משטר הטבות המס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים.

12 באפריל 2018 חזרה אל כל המאמרים
עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן, ראש תחום מיסים ועו"ד (רו"ח) ענבר ברק-בילו בעדכון לקוחות בנוגע לפסק דין תלמי הדן לראשונה בפרשנות ויישום משטר הטבות המס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים המעניק, בין היתר, פטור ממס ודיווח על נכסים והכנסות מחוץ לישראל לתקופה של 10 שנים. 

לקריאה נוספת (אנגלית).