מזכר לקוחות מיסוי מוניציפאלי - ינואר 2018

10 בינואר 2018 חזרה אל כל המאמרים

עוה"ד הבכירה שרית נעמן שאג (מרכזת תחום מיסוי מוניציפאלי) במזכר לקוחות בנושא הגשת שומות ארנונה שנתיות (המועד האחרון להגשת השגה הינו סוף חודש מרץ 2018). לקריאה נוספת