גורניצקי מייצגים את מליסרון בהנפקת אג"ח לציבור בהיקף של כ- 900 מיליון ש''ח

11 ביוני 2017 חזרה אל כל החדשות
גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של כ- 900 מיליון ש''ח. הנפקת אגרות החוב בוצעה בדרך של הרחבת שתי סדרות הנסחרות בבורסה של תל אביב, באמצעות דוח הצעת מדף.
 
את מליסרון ייצגו שרון ורקר-שגיא (שותפה), ענבל זכאי-חורב (עו"ד בכירה) ושי חן (עו"ד).