גורניצקי מייצגים את אורון אחזקות והשקעות בהנפקת אג"ח בסך 100 מיליון ש"ח

29 ביוני 2017 חזרה אל כל החדשות

משרדנו ייצג את חברת התשתיות קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף כולל של כ- 100 מיליון ש"ח, בדרך של הרחבת סדרה סחירה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. את ההנפקה הוביל השותף יאיר שילוני יחד עם עו"ד איתמר בן יהודה.