גורניצקי מייצגים את חברת אלקוברה בע"מ בהדיפת ניסיון השתלטות עויינת

משרד גורניצקי ייצג את חברת אלקוברה בע"מ בהדיפת ניסיון השתלטות עויינת. 
 
קרן השקעות פרטית אשר צברה שיעור מסוים ממניות אלקוברה דרשה לכנס אסיפת בעלי מניות מיוחדת על מנת להדיח את כל הדירקטורים המכהנים בחברה ולמנות דירקטורים מטעמה. לאחר שדרישה זו נדחתה על ידי אלקוברה, בין היתר, לפי ייעוץ משפטי שניתן על ידי משרדנו, זימנה קרן ההשקעות באופן חד צדדי אסיפת בעלי מניות מיוחדת לחודש מאי. בעקבות פנייתנו למחלקה הכללית בבית המשפט המחוזי ניתן צו שאסר על קרן ההשקעות לשלוח זימונים וכתבי הצבעה (proxy) לבעלי המניות של החברה בישראל ובחו"ל. בסופו של יום הגיעו הצדדים להסדר במסגרתו הוסכם, בין היתר, כי אסיפת בעלי המניות המיוחדת שזומנה על ידי קרן ההשקעות תבוטל ולא תתקיים וכי החברה תקיים את אסיפת בעלי המניות השנתית שלה ליום 20 ביולי.
 
חברת אלקוברה יוצגה על ידי כפיר ידגר (שותף מנהל), חיים פרידלנד (שותף), ארי פריד (שותף), עופר פליישר (שותף), יחד עם עוה"ד שירן קנפו וגיל פלקוביץ.