גורניצקי מייצגים חברות בשליטת בני פרץ ואייל גולן בבקשה למתן צו מניעה זמני.

25 באוקטובר 2017 חזרה אל כל החדשות
גורניצקי ייצגו את ליאם שי נדלן וליאם טוהר השקעות (חברות בשליטת בני פרץ ואייל גולן) בבקשה למתן צו מניעה זמני ובבקשה למתן הוראות לנאמן שהוגשו לבית המשפט המחוזי כנגד קבוצת הנדל"ן אביסרור. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה למתן צו מניעה זמני שהגישו ליאם שי וליאם טוהר, ובהתאמה הורה בצו שיפוטי לקבוצת אביסרור להימנע מכל דיספוזיציה במניות אשר הוחזקו על ידה בנאמנות עבור ליאם שי וליאם טוהר. 

החברות יוצגו על ידי מיכאל איילון (שותף) ועו"ד אלכס פלדשר.