גורניצקי מייצגים את צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ בבקשה לאישור תביעה נגזרת כנגד דירקטורים בחברה.

3 באוקטובר 2017 חזרה אל כל החדשות

 

גורניצקי ייצגו דירקטורים בחברה הציבורית צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ ("צמיחה") בבקשה לאישור תביעה נגזרת נגד החברה. הבקשה לאישור תביעה נגזרת סבה על עסקה שבוצעה בשנת 2013 ובמסגרתה רכשה צמיחה זכויות ברישיון לחיפוש נפט וגז שבבעלות חברת "שמן משאבי נפט וגז בע"מ", אשר בהמשך הדרך התגלה כקידוח "יבש", והכספים שהושקעו בו ירדו לטמיון. המבקש, בעל מניות בחברת האם של צמיחה, גרינסטון תעשיות בע"מ, טען כי עסקת שמן הייתה עסקת בעלי עניין אשר אושרה שלא במנגנוני האישור הקבועים בסעיף 275 לחוק החברות, וכי מדובר בעסקה פזיזה ורשלנית, שדירקטוריון החברה אישר אותה תוך הפרת חובות זהירות ואמון, כדי לשרת, כביכול, את אינטרס בעלת השליטה (בשרשור) בחברה, חברת אולטרה אקוויטי בע"מ. לאור טענות אלו, דרש המבקש כי הדירקטורים יפצו את החברה פיצוי בגובה סכום ההשקעה של צמיחה בעסקת שמן, שעמד על כ-20 מיליון ₪.

לאחר שבית המשפט המחוזי דחה את התביעה על כל חלקיה, בפסק דין מקיף, מנומק ומפורט, המבקש ערער כאמור לבית המשפט העליון, ביום 26.9.2017 דחה בית המשפט העליון את הערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ואישרר את החלטת כבוד השופטת רונן לדחות בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד החברה.

החברה יוצגה על ידי נועם רונן (שותף) ועו"ד נגה חרובי.