גורניצקי מייצגים את סהר החזקות בתביעה שהוגשה נגדה.

27 בדצמבר 2017 חזרה אל כל החדשות

גורניצקי ייצגו את חברת סהר החזקות (חברה מקבוצת דלק) במסגרת הדיפת תביעה שהוגשה כנגדה על ידי חברת "דיזינגוף תל אביב 176" לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בטענה שסהר נמנעה מלפעול "בשקידה נאותה" לרישום זכויותיה בנכס המכונה "בית סהר", אותו סהר מכרה לדיזינגוף בשנת 2010 בסך העולה על 25 מיליון ₪. במסגרת גישור אשר נערך בפני המגשר, עו"ד עמוס גבריאלי, הסכימו הצדדים כי התביעה שהגישה דיזינגוף תידחה, וזאת מבלי שסהר תידרש לשלם לדיזינגוף סכום כלשהו.

 

את סהר ייצגו אורלי טננבאום (שותפה) ועו"ד אלכס פלדשר.