גורניצקי מייצגים את חברת קלדש בניה בע"מ בתביעה שהוגשה נגדה במסגרת פרשת הולילנד.

7 בינואר 2018 חזרה אל כל החדשות
גורניצקי ייצגו את חברת קלדש בניה בע"מ בתביעה שהוגשה נגדה במסגרת פרשת הולילנד. בתחילת הפרשה בשנת 2013 החליטה הוועדה המקומית לתכנון ובניה של עיריית ירושלים להגיש תביעה כנגד יזמי פרוייקט הולילנד. 

הטענה המרכזית של העיריה הייתה כי לפי העדויות בתיק הפלילי של עד המדינה המנוח, מר שמואל דכנר ז"ל, נרקמה כביכול קנוניה לפיה יזמי פרויקט הולילנד רימו את העירייה והוליכו אותה שולל במסגרת המגעים לחתימה על הסכם היטל השבחה ייחודי.

בית משפט קיבל את מלוא טענות קלדש וקבע כי לא הייתה כל קנוניה וכי לא הייתה כל הסתרה מהעירייה. בית המשפט אף קבע כי לולא הטענה לפיה נטלו הנתבעות חלק בתרמית, היתה התביעה נדחית על הסף מחמת התיישנות עילתה. כב' השופט וינוגרד דחה את טענת התרמית שבאי מסירת העובדות אודות הפרויקט.

כמו כן, דחה כב' השופט וינוגרד בפסק דינו את תביעת הוועדה המקומית בירושלים בסך של 130 מיליון ₪ כנגד קלדש בניה בע"מ, הולילינד תיירות (1992) בע"מ, הלל צ'רני והולילנד פארק בע"מ, תוך שהוא מחייב את הוועדה המקומית בירושלים בהוצאות כוללות בסך של 1.4 מיליון ש"ח.

קלדש בניה בע"מ יוצגה על ידי עורכי הדין אורלי טננבאום (שותפה) ודניאל לסרי.