גורניצקי מייצגים את הפניקס חברה לביטוח בע"מ בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה כנגדה

15 בינואר 2018 חזרה אל כל החדשות
גורניצקי ייצגו את הפניקס חברה לביטוח בע"מ בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה כנגדה, במסגרתה נטען, בתמצית, כי מתבצעת גבייה ביתר של דמי הביטוח המקיף שכן שווי הרכב המחושב בעת עריכת הביטוח גבוה משוויו בפועל.
 
בית המשפט דחה את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, וקיבל את טענות הפניקס, לפיהן, בין היתר, הוראות המפקחת על הביטוח קובעות שאין חובה שדמי הביטוח יושפעו מהמשתנים המיוחדים של הרכב בעוד שניתן שאותם משתנים מיוחדים ישפיעו על תגמולי הביטוח, בכפוף לגילוי למבוטח. בנוסף, גם הטענות לגבי אופן חישוב דמי הביטוח, אופן חישוב תגמולי הביטוח, עיקרון פיזור הנזק ולגבי עלות חישוב ערך מדויק של כל רכב בעת עריכת הפוליסה - התקבלו.
 
את הפניקס ייצגו נועם רונן (שותף) ונמרוד סביל (עו"ד).