גורניצקי מייצגים את קבוצת דלק במכירת מניות הפניקס.

19 בספטמבר 2017 חזרה אל כל החדשות
גורניצקי ייצגו את קבוצת דלק בעסקה בהיקף של עד כ- 2.5 מיליארד ₪, במסגרתה מכרה 4.9% מהון המניות בחברת הפניקס אחזקות, ונתנה אופציה לרכישת יתרת אחזקותיה בחברה (52.25% בסך הכל) והעברת השליטה בפניקס לרוכש. 

את קבוצת דלק ייצגו פנחס רובין (ראש המשרד) והשותפים אלית אלקון ואורי יצחק, יחד עם עוה"ד אבי מיר ואלון פלד.