גורניצקי מייצגים את בזק בבקשה לדיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון

31 באוגוסט 2017 חזרה אל כל החדשות
גורניצקי ייצגו את בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, בבקשה להורות על קיומו של דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון, בקשר עם דחיית בקשות לאשר הגשת תביעה נגזרת בשמה של חברת בזק, ביחס להפחתת הון וחלוקות דיבידנדים שביצעה החברה.
בהחלטתה של הנשיאה נאור (המהווה גלגולו השלישי של התיק, לאחר דחיית בקשות האישור בבית המשפט המחוזי ודחיית הערעורים אשר הוגשו בבית המשפט העליון פה אחד), נדחתה כאמור בקשתו של המבקש להורות על קיומו של דיון נוסף בהליך, תוך דחיית טענות המבקש וקביעתה של הנשיאה נאור כי הבקשה אינה נמנית על אותם מקרים נדירים המצדיקים קיומו של דיון נוסף.

בזק יוצגה על ידי פנחס רובין (ראש משרד גורניצקי), ליאור פורת (שותף מנהל), אסף אבטובי (שותף) ואהוד כצנלסון (עו"ד).