גורניצקי ייצגו את פתאל החזקות (1998) בע"מ בהנפקה ראשונה של מניותיה (IPO) לצד רישום אגרות החוב של החברה למסחר בבורסה לני"ע בת"א.

גורניצקי ייצגו את פתאל החזקות (1998) בע"מ בהנפקה ראשונה של מניותיה (IPO) לצד רישום אגרות החוב של החברה למסחר בבורסה לני"ע בת"א. במסגרת ההנפקה, פתאל הנפיקה כ- 10% ממניותיה וגייסה כחצי מיליארד ש״ח לפי שווי חברה של כ- 4.4 מיליארד ש"ח "אחרי הכסף".

החברה יוצגה ע"י השותף יאיר שילוני יחד עם עוה"ד איתמר בן יהודה ונטע-לי אביב.