גורניצקי ייצגו את אסם השקעות בע"מ בתובענה ייצוגית על סך מיליארד ₪ שהוגשה כנגדה.

20 בפברואר 2018 חזרה אל כל החדשות

גורניצקי ייצגו את אסם השקעות בע"מ בתובענה ייצוגית על סך מיליארד ₪ שהוגשה כנגדה (וכנגד שטראוס גרופ בע"מ). בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, המבקש טען כי אסם הטעתה את הצרכנים בכך שגרמה להם להאמין שאבקת מרק עוף בכשרות רגילה ואבקת מרק עוף בכשרות למהדרין הן בעלות ערכים תזונתיים זהים, וזאת בין היתר, תוך הפרה של החובות החלים עליה מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 

אסם הכחישה את הטענות וטענה ששני המוצרים (אבקת מרק בכשרות רגילה ואבקת מרק בכשרות מהודרת) אינם נבדלים זה מזה רק בסוג הכשרות שלהם, אלא המדובר בשני מוצרים שונים, האחד מיוצר מרכיבים טבעיים בלבד ואילו רעהו מיוצר מרכיבים שאינם רק טבעיים. אסם הוסיפה וטענה כי צרכן סביר ודאי היה מבחין בכך שמדובר בשני מוצרים שונים המובחנים זה מזה.

 

לאחר דיון קדם המשפט בבקשת האישור, המבקש ביקש להסתלק מהתביעה ללא פסיקת הוצאות. מנגד, אסם דרשה הוצאות משפט, ובית המשפט קיבל את בקשתה. בפסק הדין המשלים, בית המשפט ציין כי כנגד אסם לא עמדה למבקש עילה כלל וכלל. בית המשפט אף הוסיף כי "... משהתגלע כי עילת התביעה של המבקש הינה קלושה עד לא קיימת, וכי התובענה כולה ראוי היה לה שלא הייתה מוגשת כלל, למצער לא במתכונתה הנוכחית, סבורני כי בדין דורשים המבקשים להורות על השתת הוצאות לטובתם".

 

החברה יוצגה ע"י נועם רונן (שותף) ועמית רון (עו"ד).